Меню сайту

Постановка задачі та вихідні дані

Об’єктом дослідження у курсовій роботі є промислове підприємство, у складі якого діють виробничий цех і кілька адміністративних підрозділів. Виробничий цех випускає кінцеву продукцію, яку реалізують споживачеві. У роботі прийняте припущення, що виготовлена продукція повністю реалізується.

Зважаючи на високий попит на продукцію підприємства та його обмежені виробничі потужності, власниками підприємства було прийняте рішення про проведення технічного переозброєння виробничого цеху підприємства. Інвестиційним проектом технічного переозброєння передбачається, що виробництво не зупинятиметься; нове технологічне устаткування буде встановлено на вільних виробничих площах, а старе устаткування виведене з експлуатації одразу після введення нового. Реалізація проекту (крім збільшення обсягів виробництва) дозволить підвищити якість продукції і, відповідно, ціни на неї.

Обсяг виробництва збільшуватиметься щороку у зв’язку зі зростаючим попитом на продукцію підприємства, а ціна кінцевої продукції, норми витрати матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, їхні закупівельні ціни і чисельність персоналу зміняться лише одного разу при переході зі старого устаткування на нове.

Термін, протягом якого відбуватиметься зростання обсягу виробництва років. Цей термін (зі значною мірою умовності) можна прийняти за термін (строк) реалізації проекту.

інвестиція ефективність технічний переозброєння

Подібні статті по економіці

Аналіз власного капіталу в СВК Лиманський Очаківського району
Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже ...

Економічна експертиза інвестиційного проекту
Призначення роботи - практична підготовка студентів до виконання економічних розрахунків у дипломних проектах, а саме обґрунтування інвестиційних рішень і послідовності формування економ ...

Дослідження функціональних стратегій сучасного підприємства
В умовах ринкової економіки сталися кардинальні зміни в системі управління об'єктів господарювання. У централізованій економіці свобода вибору постачальників ресурсів і маніпулювання рес ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.