Меню сайту

Деякі показники економічної динаміки у макророзрахунках

1. З формули 2.1 виводимо функцію попиту на гроші складаючи функцію операційного попиту та функцію попиту на гроші як на актив.

Попит на гроші як на актив - кількість грошей, якою люди хочуть володіти як засобом нагромадження вартості і котра змінюється обернено пропорційно до змін процентної ставки [15, словник термінів].

Операційний попит на гроші - кількість грошей, якою люди хочуть володіти для виконання як засобу обміну [15, словник термінів];

(2.1)

де, - функція попиту на гроші;

- функція попиту на гроші як на актив;

- функція операційного попиту.

2. Грошові агрегати рахуємо на основі табл. 2.1

Таблиця 2.1

Структура грошової маси в Україні

Грошовий агрегат

Склад грошового агрегату

М0

Готівка

М1

М0 + трансакційні (чекові) депозити або поточні рахунки

М2

М1 + високоліквідні активи (не великі строкові депозити, заощаджувальні рахунки, кошти на рахунках капітальних вкладень підприємств та організацій; кошти Держстраху, валютні заощадження)

М3

М2 + низьколіквідні активи (кошти клієнтів за трастовими операціями банків і цінні папери власного боргу банків).

Грошові агрегати

- види грошей та грошових засобів, які відрізняються один від одного своєю ліквідністю , тобто можливістю швидкого перетворення в готівку , показники структури грошової маси [15, словник термінів].

М0 - готівка = 15001 млн. гр. од. (2.2)

М1 = М0 + кошти на поточних рахунках банкі (2.3)

М1 = 15001 + 2000 = 17001 млн. гр. од.

М2 = М1 + строкові депозити (2.4)

М2 =17001 + 3999 = 21000 млн. гр. од.

М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків (2.5)

М3 = 21000 + 128 = 21128 млн. гр. од.

3. Виводимо рівняння LM. Функцію попиту на гроші виведену пункті 1. прирівнюємо до пропозиції грошей, що дорівнює агрегату М2.

Сукупний попит на гроші - цевеличина обсягу продукції, яку готові купити за кожного рівня цін (Р) макроекономічні суб’єкти [15, словник термінів].

Пропозиція грошей -

це та кількість грошей, що знаходиться у розпорядженні економічних суб´єктів, яку вони можуть спрямувати в оборот за сприятливих умов [15, словник термінів].

(2.6)

де

М2 = 21000 млн. гр. од;

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Центральний банк і монетарна політика
Гроші - важливий елемент ринкової системи господарства, і стабільність грошової системи держави - обов’язкова умова нормального функціювання всієї національної економіки. Розлад гро ...

Дослідження функціональних стратегій сучасного підприємства
В умовах ринкової економіки сталися кардинальні зміни в системі управління об'єктів господарювання. У централізованій економіці свобода вибору постачальників ресурсів і маніпулювання рес ...

Шляхи підвищення рентабельності підприємства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Суть фінансової дія ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.