Меню сайту

Аналіз собівартості продукції

Аналіз операційних витрат пов’язаних з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) здійснюють на підставі даних розділу ІІ форми №1-підприємництво за допомогою аналітичної табл.2.21.

Таблиця 2.21 - Аналіз операційних витрат за економічними елементами

Елементи витрат

2007 рік

2008 рік

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

абс.

%

1. Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів)

66805

41,5

111850

56,0

45045

14,5

2. Амортизація

2021

1,2

3687

1,8

1666

0,6

3. Витрати на оплату праці

7195

4,5

8669

4,3

1474

-0,2

4. Відрахування на соціальні заходи

2612

1,6

3150

1,6

538

0

5. Інші операційні витрати

82406

51,2

72260

36,3

-10146

-14,9

Всього операційних витрат

161039

100

199616

100

38577

-

Згідно з даними табл.2.21 елементи витрат за статтями у 2008 році збільшилися, окрім інших операційних витрат у порівнянні з 2007 роком. Матеріальні витрати зросли на 45045 тис. грн., амортизація на 1666 тис. грн., витрати на оплату праці на 1474 тис. грн., відрахування на соціальні заходи на 538 тис. грн., інші операційні витрати зменшились на 10146 тис. грн. відповідно.

Аналіз витрат на 1 гривню продукції

Аналіз витрат на 1 гривню реалізованої продукції наведено в табл.2.22.

Таблиця 2.22 - Аналіз витрат на 1 гривню реалізованої продукції

Показники

2007 рік

2008 рік

Відхилення

абс.

%

1. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

112520

144083

31563

28,1

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

69737

91743

22006

31,6

3. Адміністративні витрати, тис. грн.

5648

6524

876

15,5

4. Витрати на збут, тис. грн.

40287

43383

3096

7,7

5. Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

115672

141650

25978

22,5

6. Витрати на 1 гривню реалізованої продукції, коп., виходячи: із собівартості реалізованої продукції із повної собівартості продукції

61,98 102,80

63,67 98,31

1,69 4,49

2,7 4,4

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Економічна діяльність
Економічна діяльність, як центральний і визначальний елемент економічної культури Економічній культурі характерна кожному з елементів економічної системи, усім видам, способам і ф ...

Форми і системи заробітної плати
Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Фінансова криза та можливі шляхи її подолання
Економіка ніколи не стоїть на місці, її розвиток постійно йде вгору, але кожна висота починається з падіння. Це породжує циклічний характер світового господарства. Економічний цикл - це п ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.