Меню сайту

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

Аналіз впливу матеріаловіддачі на динаміку реалізації продукції наведено в табл.2.20.

Таблиця 2.20 - Вплив матеріаловіддачі на динаміку реалізації продукції

Показники

2007 рік

2008 рік

Відхилення

Всього

в т. ч. за рахунок

Матеріальних ресурсів

Матеріаловіддачі

1. Обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ, акцизу, тис. грн.

112520

144083

31563

75869,5

-44306,5

2. Матеріальні витрати, тис. грн.

66805

111850

45045

75869,5

х

3. Матеріаловіддача

1,684305

1,2881806

-0,396124

х

-44306,5

4. Матеріаломісткість

0,5937

0,7763

0,1826

х

х

Згідно з даними табл.2.20 у 2008 обсяг реалізованої продукції зріс на 31563 тис. грн., в тому числі під впливом змін:

– матеріальних витрат: (111850 − 66805) × 1,684305 = 75869,5 тис. грн.;

– матеріаловіддачі: (1,2881806 − 1,684305) × 111850 = - 44306,5 тис. грн.

Як видно з розрахунків, зростання матеріальних витрат на 45045 тис. грн. забезпечило збільшення реалізації на 75869,5 тис. грн. або на 240,4 % загального приросту [ (75869,5 ∕ 31563) × 100].

Подібні статті по економіці

Дослідження функціональних стратегій сучасного підприємства
В умовах ринкової економіки сталися кардинальні зміни в системі управління об'єктів господарювання. У централізованій економіці свобода вибору постачальників ресурсів і маніпулювання рес ...

Адам Сміт як економіст
Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. ...

Фінансова криза та можливі шляхи її подолання
Економіка ніколи не стоїть на місці, її розвиток постійно йде вгору, але кожна висота починається з падіння. Це породжує циклічний характер світового господарства. Економічний цикл - це п ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.