Меню сайту

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

Аналіз впливу матеріаловіддачі на динаміку реалізації продукції наведено в табл.2.20.

Таблиця 2.20 - Вплив матеріаловіддачі на динаміку реалізації продукції

Показники

2007 рік

2008 рік

Відхилення

Всього

в т. ч. за рахунок

Матеріальних ресурсів

Матеріаловіддачі

1. Обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ, акцизу, тис. грн.

112520

144083

31563

75869,5

-44306,5

2. Матеріальні витрати, тис. грн.

66805

111850

45045

75869,5

х

3. Матеріаловіддача

1,684305

1,2881806

-0,396124

х

-44306,5

4. Матеріаломісткість

0,5937

0,7763

0,1826

х

х

Згідно з даними табл.2.20 у 2008 обсяг реалізованої продукції зріс на 31563 тис. грн., в тому числі під впливом змін:

– матеріальних витрат: (111850 − 66805) × 1,684305 = 75869,5 тис. грн.;

– матеріаловіддачі: (1,2881806 − 1,684305) × 111850 = - 44306,5 тис. грн.

Як видно з розрахунків, зростання матеріальних витрат на 45045 тис. грн. забезпечило збільшення реалізації на 75869,5 тис. грн. або на 240,4 % загального приросту [ (75869,5 ∕ 31563) × 100].

Подібні статті по економіці

Економіка енергетики
Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять з дисципліни „Економіка енергетики” для студентів спеціальності «Теплоенергетика». Укладачі: Поліщук І.Г., к.е.н., доцент Відповід ...

Інфляція в Україні
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.