Меню сайту

Факторний аналіз економічної безпеки підприємства

Факторний аналіз - статистичний метод дослідження впливу окремих факторів на результативний показник, який використовується для комплексного аналізу господарської діяльності, пошуку і класифікації факторів, які впливають на економічні явища і процеси, а також для виявленням причинно-наслідкових зв'язків, що впливають на зміну результатів господарської діяльності, що є важливим для аналізу самого показника.

Зважаючи, що в роботі досліджується економічна безпека підприємства, результативним показником ми обрали розмір чистого прибутку з розрахунку на 1га сільськогосподарських угідь.

На економічну безпеку впливає багато факторів, але для проведення корелящйно-регресійного аналізу розглянемо наступні фактори: площу сільськогосподарських угідь (га), трудозабезпеченість (чол/100га), фондооснащеність (грн/га), матеріаловіддача (коеф.), зношеність основних засобів (коеф.), частку дебіторської заборгованості в авансованому капіталі (коеф.), коефіцієнт загальної ліквідності (покриття), коефіцієнт фінансового левериджу, коефіцієнт автономії (фінансової незалежності).

Інформація щодо величини визначених факторів безпеку та результативної.

Ознаки визначаємо на основі даних річних бухгалтерських звітів, аграрних підприємств Білоцерківського та Кагарлицького районів Київської області.[23]

Дня визначення величини впливу факторів на результативну ознаку проведемо аналіз за допомогою статистичних факторних групувань.

Перший фактор, що аналізується - площа сільськогосподарських угідь (табл. 2.13). З даних таблиці чітко простежується тенденція, що зі зростанням концентрації угідь на аграрних підприємствах зростає розмір чистого прибутку. Так, зі зростанням площі з 645 га у першій групі до понад 3 тис. га у третій групі середнійчистий прибуток у відповідних групах зріс з 340 грн/га до 1035 грн/га.

Важливим фактором є трудозабезпеченість, і її вплив на розмір чистого прибутку наведено в табл. 2.14.

Таблиця 2.13 Залежність розміру чистого прибутку від площі сільськогосподарських угідь

Групи господарств за трудозабезпеченістю, чол./ІОО га

Кількість підприємств у групі

Середня у групі трудозабезпеченість, чол. на 100 га

Середній у групі чистий прибуток, грн/га

1

До 1 тис.

9

644,78

340

2

Від 1 тис. до 2 тис

11

1588,00

1271

3

Більше 2 тис.

12

3055,52

1339

всього

32

1873,04

1034,6

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Аналіз рівня собівартості і його вплив на обсяги виробництва
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння к ...

Вугільна промисловість України
Вугільна промисловість України є однією із складових її енергетичної безпеки, має глибокі традиції і розвинуту інфраструктуру вуглевидобутку та вуглепереробки. Значні запаси сировини заб ...

Дослідження рівня життя населення
Дослідження рівня життя населення є завжди актуальною темою, оскільки стосується безпосередньо основних пріоритетів суспільного розвитку людської цивілізації. Рівень життя населення я ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.