Меню сайту

Економічна характеристика TOB «Острійківське» Білоцерківського р-ну Київської обл

У роботі розглядається товариство з обмеженою відповідальністю (TOB) „Острійківське". Це означає, що його учасники роблять певний внесок у статутний капітал, розміри яких визначаються установчими документами, а також несуть обмежену відповідальність у межах своїх внесків. Основними рисами товариства з обмеженою відповідальністю є:

Відповідальність підприємства за своїми зобов'язаннями власним майном (вкладники ж несуть відповідальність тільки в межах внеску);

статус юридичної особи;

регулювання діяльності з боку держави, як правило, відповідно до норм чинного законодавства.

Товариство з обмеженою відповідальністю як організаційна форма підприємництва дає можливість обмежити ризик величиною внеску в статутний капітал. Воно вимагає меншого капіталу для ведення справи, відрізняється простою системою звітності. Саме тому TOB - це оптимальна форма організації для сімейних об'єднань.

Даний об'єкт дослідження розміщений у Київській області Білоцерківського району у с. Острійки по вул. Леніна, 37а. В зв'язку з тим, що підприємство має добре територіальне розташування, близько знаходиться до м Києва, це означає, що витрати на транспортування продукції будуть меншими порівняно з тими підприємствами, які розташовані на більш -віддалених відстанях від столиці. Це є позитивним фактором для роботи підприємства. Оскільки вид економічної діяльності яким займається підприємство - змішане сільське господарство, це означає що підприємство займається як рослинництвом, так і тваринництвом, а отже повинно мати нормальну галузеву структуру, сприятливу для сільськогосподарського виробництва.

Пропонуємо більш детально проаналізувати роботу TOB «Острійківське» та порівняти отримані дані з показниками СВК АФ «Перемога». Це надасть нам можливість зробити більш точні висновки з приводу роботи досліджуваного підприємства. Проаналізуємо показники розміру підприємства (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Розмір TOB «Острійківське» та СВК АФ «Перемога» 2010 - 2011 роки

Показники

TOB

СВК АФ

Дані TOB

«Острійківське»

«Перемога»

«Острійківське» у % до СВК АФ

2010 рік

2011 рік

204'у рік

«Перемога»

Площа с/г угідь, га в т. ч. рілля, га

1434

992 859

3227

44,5

Авансований капітал, тис грн.

7786

1511

31141

25,0

в т. ч. власний, тис грн.

7058

8586,5

27863

25,4

Середньооблікова

52

57

224

23,3

чисельність працівників, чол. в т. ч. в рослинництві в тваринництві

14 38

19 38

353 544

Із даних таблиці 2.1 видно, що показники по TOB «Острійківське» за досліджуваний період зросли у всіх випадках, крім площі земельних угідь, яка зменшилась, та середньооблікової чисельності працівників, яка зросла. Загалом TOB «Острійківське» має менші показники порівняно з СВК АФ «Перемога». Вищезазначена інформація свідчить, що розмір досліджуваного підприємства є меншим порівняно з СВК АФ «Перемога».

Динаміка структури товарної продукції в TOB «Острійківське» Білоцерківського району Київської області Таблиця 2.2

Галузі

Виручка від реалізації, тис грн.

Структура товарної продукції, %

Рангований ряд,місце

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Зернові

4624

3050

2661

39,2

25,9

22,6

1

1

1

Соняшник

859

1983

918

7,3

16,8

7,8

4

2

7

Соя

-

-

1425

-

-

12,1

-

-

6

Ріпак

972

-

-

8,2

-

-

3

-

-

Цукровий буряк

-

-

1921

-

-

16,3

-

-

2

Ін.прод.рослинництва

42

5

1492

0,4

0,00

12,6

6

7

5

Рослинництво, всього

3817

-

-

32,3

X

X

X

ВРХ

729

655

251

6,2

5,6

5

5

8

Свині

983

1289

1721

8,3

10,9

14,6

2

о j

4

Птиця

-

137

-

-

1,2

-

-

6

-

Молоко

-

864

1894

-

7,3

16,1

-

4

о j

Ін.прод.тваринництва

16

0

0

0,00

-

-

7

-

-

Тваринництво, всього

-

3976

-

-

33,7

X

X

X

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Товарне виробництво
Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому що оточуючі його речі у своєму природному стані, ...

Американський неолібералізм. Монетаризм
Монополізація економіки, виникнення державно-монополістичної форми власності, усесвітня економічна криза 20 - 30-х рр. Поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокласицизму. ...

Економічні хвилі
Упродовж останніх двох століть реальний ВВП у більшості країн з ринкової економікою зростав, що забезпечило істотне підвищення рівня життя населення. Проте економічне зростання не було б ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.