Меню сайту

Характеристика продукції, що буде випускати підприємство

У цьому розділі доцільно привести техніко-економічну характеристику продукції нового підприємства.

Копіювальний верстат - металоріжучий станок для обробки криволінійних поверхонь методом копіювання. Відрізняють копіювальні станки токарні, фрезерні, шліфувальні і інші. Копіювальними станками називаються також станки для гравіювання візерунків.

Копіювальний станок, служить для відтворення на виробах з різноманітних матеріалів плоских і криволінійних поверхонь по копії (шаблону, зразку, моделі, кресленню). Розрізняють копіювальний станок для плоского, контурного, об’ємного, комбінованого копіювання з механічною, гідравлічною, електричною, фотоелектричною і іншою системою спостереження або без неї. Основний вузол копіювального станка - копіювальний пристрій. В металообробці широко розповсюдженні копіювально-фрезерні верстати в деревообробці - токарні і фрезерні. Більшість копіювальних верстатів (наприклад, токарні) також забезпечуються копіювальним пристроєм. На копіювальних верстатах одержують в серійному і масовому виробництвах фігурні елементи меблів, складні ливарні моделі, профільовані кулачки, ексцентрики, шаблони, матриці і інші. Копіювальний пристрій, пристосування до метало-ріжучого чи деревообробному станку (токарному, фрезерному і ін.), який застосовується при обробці криволінійних поверхонь, коли вони не можуть бути одержані тільки при тих подачах, які допускає конструкція даного станка. При використані копіювальних верстатів одна з подач (звичайно криволінійна) виготовляється від копіювача, забезпечує складний рух інструмента, відповідно заданому профілю (формі) поверхні. Існує багато конструктивних різновидностей копіювальних верстатів в залежності від їх призначення, а також типу станка, на якому їх застосовують. Всі копіювальні верстати мають копіювач, який виконується у вигляді фасоної лінійки, шайби і ін. Копіювач знаходиться в контакті з роликом. При взаємному переміщені ролика і копіювача оброблюючий інструмент відтворює на заготовці заданий профіль поверхні. Зв'язок між обробним інструментом і роликом, який знаходиться в контакті з копіювачем, може бути прямий (жорсткий) або через слідкуючу систему.

Подібні статті по економіці

Аналіз товарних запасів в магазині
Становлення ринкових відносин в Україні характеризується динамічною зміною економічної ситуації, зростаючою невизначеністю розвитку складових господарської системи. Сьогодні мало не всі ...

Витрати виробництва, їх критерії та класифікація
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що підприємства в процесі своєї діяльності, здійснюваної на основі комерційного розрахунку та самофінансування, здійснюють матеріальні і ...

Житлове будівництво в Україні
Проблема забезпечення населення житлом, як на початку 90-х років XX ст. так і нині, належить до найгостріших соціально-економічних проблем в Україні. Наша країна має потребу у функціону ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.