Меню сайту

Характеристика продукції, що буде випускати підприємство

У цьому розділі доцільно привести техніко-економічну характеристику продукції нового підприємства.

Копіювальний верстат - металоріжучий станок для обробки криволінійних поверхонь методом копіювання. Відрізняють копіювальні станки токарні, фрезерні, шліфувальні і інші. Копіювальними станками називаються також станки для гравіювання візерунків.

Копіювальний станок, служить для відтворення на виробах з різноманітних матеріалів плоских і криволінійних поверхонь по копії (шаблону, зразку, моделі, кресленню). Розрізняють копіювальний станок для плоского, контурного, об’ємного, комбінованого копіювання з механічною, гідравлічною, електричною, фотоелектричною і іншою системою спостереження або без неї. Основний вузол копіювального станка - копіювальний пристрій. В металообробці широко розповсюдженні копіювально-фрезерні верстати в деревообробці - токарні і фрезерні. Більшість копіювальних верстатів (наприклад, токарні) також забезпечуються копіювальним пристроєм. На копіювальних верстатах одержують в серійному і масовому виробництвах фігурні елементи меблів, складні ливарні моделі, профільовані кулачки, ексцентрики, шаблони, матриці і інші. Копіювальний пристрій, пристосування до метало-ріжучого чи деревообробному станку (токарному, фрезерному і ін.), який застосовується при обробці криволінійних поверхонь, коли вони не можуть бути одержані тільки при тих подачах, які допускає конструкція даного станка. При використані копіювальних верстатів одна з подач (звичайно криволінійна) виготовляється від копіювача, забезпечує складний рух інструмента, відповідно заданому профілю (формі) поверхні. Існує багато конструктивних різновидностей копіювальних верстатів в залежності від їх призначення, а також типу станка, на якому їх застосовують. Всі копіювальні верстати мають копіювач, який виконується у вигляді фасоної лінійки, шайби і ін. Копіювач знаходиться в контакті з роликом. При взаємному переміщені ролика і копіювача оброблюючий інструмент відтворює на заготовці заданий профіль поверхні. Зв'язок між обробним інструментом і роликом, який знаходиться в контакті з копіювачем, може бути прямий (жорсткий) або через слідкуючу систему.

Подібні статті по економіці

Управління інноваційним проектом
інноваційний проект управління Актуальність теми роботи «Управління інноваційним проектом» виявляємо в тому, що переважна більшість інноваційних промислових проектів передбачає випуск нов ...

Ефективність технічного переозброєння підприємств та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
Формування національної економіки на засадах самостійного розвитку зумовило комплекс проблем, серед яких особливе місце належить інвестиціям в основний капітал, що відтворюють і оновлюют ...

Вугільна промисловість України
Вугільна промисловість України є однією із складових її енергетичної безпеки, має глибокі традиції і розвинуту інфраструктуру вуглевидобутку та вуглепереробки. Значні запаси сировини заб ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.