Меню сайту

Загальне викладення пропозицій з обґрунтуванням доцільності їх застосування в умовах готовності підприємства до нововведень

Для удосконалення діяльності підприємства наведемо ряд пропозицій:

1. Диверсифікація реалізації - реалізація хімічних речовин.

ВАТ було створено наприкінці 50-х років минулого століття як інноваційне. Підприємство і навколишня територія спеціально обладнана для закупівлі та реалізації саме такого продукту, тобто отримати дозвіл на такий вид діяльності не буде важко. В усіх розвинутих країнах підприємства застосовують лише хімічні речовини, оскільки якість їхнього використання не залежить від погодних умов. Тобто такий продукт очевидно буде користуватися великим попитом.

2. Запровадження електронної системи управління матеріальними запасами.

Впровадження такої системи дає можливість скоротити час на замовлення різнотипних ресурсів, одночасно дасть змогу постійно контролювати існуючі обсяги запасів та здійснювати порівняння з плановими, оперативно змінювати, відповідно до організаційних змін, і розміри замовлень. Електронна система управління запасами є відносно не дорога і, враховуючи частку чистого прибутку, її запровадження не стане фінансовим тягарем для підприємства. Це дасть можливість підвищити фінансову стійкість підприємства.

3. Диверсифікація послуг - надання нового виду послуг такого як стоянки для автомобілів в тому числі великогабаритного транспорту. Підприємство у своєму користуванні має великі площі (до 10 000 кв. м.) з твердим покриттям, які не зайняті. Близькість географічного розташування до залізниці та об’їзних шляхів робить його найкращим варіантом для розміщення автотранспорту, особливо зважаючи на те, що додаткових витрат здійснювати практично не потрібно.

Впровадження викладених пропозицій у діяльність дасть змогу для підприємства при мінімальних витратах збільшити власний прибуток, забезпечуючи при цьому добробут власників (акціонерів) і зростання ринкової вартості підприємства.

Подібні статті по економіці

Шляхи підвищення рентабельності підприємства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Суть фінансової дія ...

Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
В економічній системі розвинутих країн світу оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, економіка цих країн ...

Форми та системи оплати праці
Наймана праця є одним із важливих елементів ринкової системи господарювання. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.