Меню сайту

Експрес-аналіз фінансово-майнового стану ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод"

При перегляді фінансової звітності було встановлено, що звітність містить всі необхідні реквізити, окрім виду економічної діяльності, наявні всі відповідні підписи і печатки.

Під час проведення арифметичної перевірки Ф. № 1 "Баланс" не було виявлено ніяких помилок.

У Ф. №2 "Звіт про фінансові результати" були виявлені арифметичні помилки:

у рядку 180 гр.3 замість суми 380 повинна бути сума 642 і у рядку 180 гр.4 замість суми 689 повинна бути сума 209. Відповідно у рядках 190 і 220 гр.3 замість сум 2187 повинні бути суми 1925 і у гр.4 замість сум 145 повинні бути суми 625.

Також було ознайомлення з висновками аудитора та вивчення облікової політики.

Таблиця 3.1 Аналітичний баланс ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод"

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

Сума, тис. грн.

ПВ, %

Сума, тис. грн.

ПВ, %

+/-

%

ПС

Актив балансу

Необоротні активи

77820

32,12

81181

35,78

+3361

+4,32

+3,66

Оборотні активи, в т. ч.:

164167

67,76

145406

64,08

-18761

-11,43

-3,68

дебіторська заборгованість

91042

37,58

71930

31,7

-19112

-20,99

-5,88

Витрати майбутніх періодів

295

0,12

319

0,14

+24

8,14

+0,02

Разом

242282

100,0

226906

100,0

-15376

-6,35

-

Пасив балансу

Власний капітал

106397

43,91

108434

47,79

+2037

+1,91

+3,88

Зобов’язання, в т. ч.:

135885

56,09

118472

52,21

-17413

-12,81

-3,88

кредиторська заборгованість

122339

50,49

89075

39,26

-33264

-27, 19

11,23

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

Разом

242282

100,0

226906

100,0

-15376

-6,35

-

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Еволюція золота та його роль в сучасних умовах
Якщо на перших етапах розвитку товарного виробництва гроші існували як товар - загальний еквівалент, то гроші і зараз продовжують виконувати функцію загального еквівалента, хоч зі зміною ...

Господарська діяльність ВАТ Київський завод безалкогольних напоїв Росинка
Метою виробничої практики є ознайомитися із господарською діяльністю ВАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають. ...

Управління оборотними коштами
оборотні кошти платоспроможність ліквідність Сучасний український бізнес диктує нагальну потребу формування цілісної системи керування фінансами вітчизняних компаній. Для передових україн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.