Меню сайту

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

.1.Фондовіддача визначається за формулою:

Фв = Qвп / Sср

Фв = 113695 / 23213 = 4,9

11.2.

Фондомісткість

визначається за формулою:

Фм = Sср / Qвп = 1 / Фв

Фм = 1 / 4,9 = 0,2

11.3.

Фондоозброєність визначається за формулою:

Фо = Sср / Ч

Фо = 23213 / 328 = 70,77

11.4.

Продуктивність праці визначається за формулою:

Пп = Qвп / Ч

Пп1 = 113695 / 328 = 346,63

Пп2 = 113695 / 429 = 265,02

11.5.

Коефіцієнт оборотності визначається за формулою:

Коб = Qр / Sн.о.з.

Коб1 = 113695 / 34731 = 3,27

Коб2 = 113695 / 11518 = 9,87

11.6.

Тривалість одного обороту визначається за формулою:

Тоб = 365 / Коб

Тоб1 = 365 / 3,27 = 111,62

Тоб2 = 365 / 9,87 = 36,98

.7.Рентабельність активів = Чистий прибуток / Вартість активів підприємства

Re = 16425 / 34731 × 100% = 47,29%

11.8.

Рентабельність продажів = Чистий прибуток / Дохід від реалізації

Re = 16425 / 113695 × 100% = 14,45%

11.9.

Сума ПДВ сплачена постачальникам = 1617,34 + 6718,39 + 323,47 = 8659,2

11.10.

Сума ПДВ сплачена до бюджету = 22739 - 8659,2 =

14079,8.

Отже, знайшовши показники ефективності діяльності підприємства можна зробити такий висновок щодо ефективності діяльності підприємства у плановому році: у підпр. є прибуток, що вже свідчить про незбиткову діяльність підпр., на підпр. наявна висока продуктивність праці робітників, нормальна тривалість одного обороту активів.

Таблиця 11. Планові показники ефективності діяльності підприємства

Планові показники ефективності діяльності підприємства

Значення

Відносне відхилення

Середньогалузеве

По підприємству

1

2

3

4

5

1

Чистий дохід, тис. грн.

109931

113695

1,03

2

Чистий прибуток, тис. грн.

15674

16425

1,05

3

Вартість активів підприємства, тис. грн.

36681

34731

0,95

4

Балансова вартість основних засобів (на кінець планового року), тис. грн.

25574

23213

0,91

5

Фондовіддача

5,15

4,9

0,95

6

Фондомісткість

0,23

0,2

0,87

7

Фондоозброєність, грн./особу

91

70,77

0,78

8

Чисельність, осіб:

     

8.1.

- Основних робітників

280

328

 

8.2.

- ПВП

408

429

 

9

Продуктивність праці, грн./особу:

     

9.1.

- Основних робітників

393

346,63

0,88

9.2.

- ПВП

270

265,02

0,98

10

Коефіцієнт оборотності активів

3,22

3,27

1,02

11

Тривалість обороту активів, дні

120

111,62

0,93

12

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

9,90

9,87

1

13

Тривалість обороту оборотних активів, дні

37

36,98

1

14

Рентабельність активів,%

46,3%

47,29%

1,02

15

Рентабельність продажів,%

14,3%

14,45%

1,01

16

Потреба підприємства в інвестиціях у приріст основних засобів, тис. грн.

 

6989

 

17

Отримана від покупців сума ПДВ, тис. грн.

 

22739

 

18

Сума ПДВ сплачена постачальникам, тис. грн.

 

8659,2

 

19

Сума ПДВ сплачена до бюджету, тис. грн.

 

14079,8

 
Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Еволюція поглядів на економічне зростання та сталий розвиток
Проблеми досягнення стабільних темпів економічного зростання є актуальними в усіх країнах світу. Але в останній час дещо змінилися погляди щодо мети й шляхів досягнення зростання економ ...

Витрати діяльності підприємства в умовах ринкової економіки
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяль ...

Інфляція в Україні
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.