Меню сайту

Розрахунок планового обсягу оборотних активів

Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "Сировина, основні матеріали та комплектуючі", "Допоміжні матеріали", Готова продукція на складі" та "Дебіторська заборгованість" визначається за формулою:

Nоб 1 = 114,24 × 18 = 2056

Nоб 2 = 4,43 × 25 = 111

Nоб 3 = 235,16 × 7 = 1646

Nоб 4 = 311,49 × 15 = 4672

10.2.

Для незавершеного виробництва плановий запас визначається:

об = 14 × (85832 / 365) × 0,85 = 2798.

Таблиця 10. Розрахунок планового обсягу оборотних активів

Елемент оборотних активів

Річна потреба в ресурсі, тис. грн.

Денна потреба, тис. грн.

Планова норма запасу, дні

Плановий обсяг оборотного активу, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

1

Сировина, основні матеріали та комплектуючі

41696,39

114,24

18

2056

2

Допоміжні матеріали

1617,34

4,43

25

111

3

Готова продукція на складі

85832

235,16

7

1646

4

Дебіторська заборгованість

113695

311,49

15

4672

   

Тривалість технологічного циклу, дні

Денна собівартість, тис. грн.

Коефіцієнт нарощування витрат

Плановий обсяг, тис. грн.

5

Незавершене виробництво

14

235,2

0,85

2798

6

Грошові кошти (приймаються на рівні денної собівартості)

235

 

Разом оборотних активів

11518

Подібні статті по економіці

Дослідження напрямків підвищення ефективності управління системами оплати праці робітників підприємства
Залізничний транспорт є найрозвинутішим в Україні. Перевагами цього виду транспорту є велика розгалуженість та низькі тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі значно перевищує п ...

Економічний аналіз
В нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств різних форм власності, необхідно знаходити нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також ум ...

Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності
Договір є одним з основних видів зобов’язань по передачі товару, продукції чи наданні послуг в власність та розпорядження. Історія правового регулювання договору нараховує майже 4 тисяч ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.