Меню сайту

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

вартість амортизаційний витрата фінансовий

Розраховуються питомі витрати на основні матеріали та комплектуючі за вирахуванням поворотних відходів на кожен з виробів і розраховуються за формулою:

Вом (№1) = 226,6 + 82, 4 + 257,5 + 515 - 9,06 - 3,3 = 1069,14

Вом (№2) = 47,38 + 164,8 + 659,2 + 515 - 1,9 - 6,59 = 1377,89

Вом (№3) = 170,98 + 23,69 + 515 + 515 - 6,84 - 0,95 = 1216,88

9.2.

Планові витрати основних матеріалів та комплектуючих за вирахуванням поворотних відходів на річну програму виробництва кожного з виробів визначаються як добуток питомих витрат матеріалів і комплектуючих на річну програму виробництва кожного з виробів.

Вом (№1) = 1069,14 × 11500 = 12295 тис. грн.

Вом (№2) = 1377,89 × 14025 = 19325 тис. грн.

Вом (№3) = 1216,88 × 8000 = 9735 тис. грн.

9.3

. Загальновиробничі витрати визначаються у наступній послідовності:

9.3.1. Амортизація машин та устаткування включає річну амортизацію силових машин та устаткування, робочих машин і устаткування, вимірювальних приладів та обчислювальної техніки.

Аморт. = 228,17 + 4091,14 + 365 +219 = 4903

9.3.2. Витрати на оплату праці керівників, спеціалістів і службовців (з відрахуваннями) розраховуються з дотриманням умови: до загальновиробничих витрат включається 50% оплати праці з нарахуваннями керівників та 40% оплати праці з нарахуваннями службовців та спеціалістів.

Витр. опл. пр. = (1310,4 + 470,44) × 0,5 + (1123,2 + 403,22) ×0,4 + (1368 + 491,11) ×0,4 = 2255

9.3.3. Інші загальновиробничі витрати в курсовому проекті приймаються як 30% від суми попередніх статей загальновиробничих витрат.

Інші заг. вир. витр. = (4903 + 4144 + 2255 + 1617) × 0,3 = 3876

9.4.

Відношення загальновиробничих витрат до прямих витрат на оплату праці складає: 16795 / 20235 =

0,8299

9.5.

Загальновиробничі витрати за кожним виробом (питомі та загальнорічні на виріб) визначатимуться як добуток відношення загальновиробничих витрат до прямих витрат на оплату праці на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

Заг. вир. витр. (№1) = 0,82999 × 624,49 = 518,32

Заг. вир. витр. (№2) = 0,82999 × 551,23 = 457,52

Заг. вир. витр. (№3) = 0,82999× 665,28 = 552,18

Загальновиробничі витрати на річну програму розраховуються аналогічно до загальновиробничих витрат на одиницю продукції.

9.6.

Адміністративні витрати визначаються у наступній послідовності:

9.6.1.

Витрати на оплату праці керівників, спеціалістів і службовців (з відрахуваннями) розраховуються з дотриманням умови: до адміністративних витрат включається 40% оплати праці з нарахуваннями керівників та 50% оплати праці з нарахуваннями службовців і спеціалістів.

Витр. опл. пр. = (1310,4 + 470,44) × 0,4 + (1123,2 + 403,22) ×0,5 + (1368 + 491,11) ×0,5 = 2405

9.6.2. Інші адміністративні витрати в курсовому проекті приймаються як 200% від амортизації будівель і споруд : 2 × 430 = 860.

9.7.

Відношення адміністративних витрат до прямих витрат на оплату праці складає: 3695 / 20235 =

0,1826.

9.8.

Адміністративні витрати за кожним виробом (питомі та загальнорічні на виріб) визначатимуться як добуток відношення адміністративних витрат до прямих витрат на оплату праці на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

Амін. витр.(№1) = 0,1826 × 624,49 = 114,03

Амін. витр.(№2) = 0,1826 × 551,23 = 100,65

Амін. витр.(№3) = 0,1826 × 665,28 = 121,48

Адміністративні витрати на річну програму розраховуються аналогічно до адміністративних витрат на одиницю продукції.

9.9.

Витрати на збут визначаються у наступній послідовності:

9.9.1. Витрати на оплату праці керівників і службовців (з відрахуваннями) розраховуються з дотриманням умови: до витрат на збут включається 10% оплати праці з нарахуваннями керівників та 10% оплати праці з нарахуваннями службовців.

Витр. опл. пр. = (1310,4 + 470,44) × 0,1 + (1123,2 + 403,22) ×0,1 + (1368 + 491,11) ×0,1 = 517

9.9.2. Інші витрати на збут в курсовому проекті приймаються як 100% від амортизації транспортних засобів : 1 × 456 = 456.

9.10.

Відношення витрат на збут до прямих витрат на оплату праці складає : 1429 / 20235 =

0,0706

9.11.

Витрати на збут за кожним виробом (питомі та загальнорічні на виріб) визначатимуться як добуток відношення витрат на збут до прямих витрат на оплату праці на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

Витр. на збут (№1) = 0,0706 × 624,49 = 44,09

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Економiчне обґрунтування напрямiв пiдвищення ефективностi використання основних фондiв підприємства
Актуальність теми: ринкові методи господарювання вимагають того, що будь-який ресурс який є у наявності субьктів господарювання повинен використовуватись із відповідною віддачею. Проблем ...

Види економічного ефекту від впровадження науково-дослідних робіт
В економічній науці першорядне значення мають питання, пов’язані з оцінкою ефективності ресурсів, які використовуються, витрат, які здійснюються та рішень, що приймаються. Всі проблеми ...

Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання
Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наявність конкретних переваг, що виступають гарантом тривалого та ефективного функціонування підприємства в ри ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.