Меню сайту

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі

Планова питома вартість ресурсів визначається як добуток питомої потреби у ресурсі на його ціну з урахуванням транспортно-заготівельних витрат (в курсовому проекті приймаються на рівні 3-5% від вартості ресурсу).

Основні матеріали:

План. пит. варт. рес. (№1) :

М3 =2 × 110 ×1,03 = 226,6

М4 = 1 × 80 × 1,03 = 82,4

План. пит. варт. рес. (№2):

М1 = 2 × 23 × 1,03 = 47,38

М4 = 2 × 80 × 1,03 = 164,8

План. пит. варт. рес. (№3):

М1 = 1 × 23 × 1,03 = 23,69

М2 = 2 × 83 × 1,03 = 170,98

Аналогічно здійснюється розрахунок планової питомої вартості ресурсів і для комплектуючих виробів.

Планова вартість ресурсу на річну програму виробництва визначається як добуток планової питомої вартості ресурсу на річну програму виробів.

Основні матеріали:

План. варт. рес. на річну прогр.(№1) :

М3 = 226,6 × 11500 = 2605, 9 тис. грн.

М4 = 82,4 × 11500 = 947,6 тис. грн.

План. варт. рес. на річну прогр.(№2) :

М1 = 47,38 × 14025 = 664,5 тис. грн.

М4 = 164,8 × 14025 = 2311,32 тис. грн.

План. варт. рес. на річну прогр.(№3) :

М1 =

23,69 × 8000 = 189,52 тис. грн.

М2 = 170,98 × 8000 = 1367,84 тис. грн.

Аналогічно здійснюється розрахунок планової вартості ресурсу на річну програму виробництва і для комплектуючих виробів.

8.3.

Визначається вартість допоміжних матеріалів (на річну програму виробництва) як 20% від вартості основних матеріалів.

Варт. допом. матер. = 8086,68 × 0,2 = 1617,34.

Таблиця 8. Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі для виконання виробничої програми

Вид ресурсу

Потреба у натуральних показниках, од. виміру

Ціна за одиницю виміру, грн.

Вартість ресурсів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат (3-5% від вартості ресурсу)

Вартість поворотних відходів (4% від вартості основних матеріалів)

Річний обсяг ПДВ, тис. грн.

На виріб

На річну програму

На виріб, грн./виріб

На річну програму, тис. грн

На виріб, грн.

На річну програму, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основні матеріали

Виріб №1

М3

2

23000

110

226,6

2605,9

9,06

104,24

521,18

М4

1

11500

80

82,4

947,6

3,3

37,9

189,52

Виріб №2

М1

2

28050

23

47,38

664,5

1,9

26,58

132,9

М4

2

28050

80

164,8

2311,32

6,59

92,45

462,26

Виріб №3

М1

1

8000

23

23,69

189,52

0,95

7,58

37,91

М2

2

16000

83

170,98

1367,84

6,84

54,71

273,57

Разом основні матеріали

8086,68

323,46

1617,34

Комплектуючі вироби

Виріб №1

К1

1

11500

250

257,5

2961,25

592,25

К3

2

23000

250

515

5922,5

1184,5

Виріб №2

К2

2

28050

320

659,2

9245,28

1849,06

К3

2

28050

250

515

7222,88

1444,58

Виріб №3

К1

2

16000

250

515

4120

824

К3

2

16000

250

515

4120

824

Разом комплектуючі

33609,71

6718,39

Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості основних матеріалів)

1617,34

323,47

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Українсько-німецьке спільне підприємство Електронтранс
Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» створене у 2011 році ПАТ «Концерн-Електрон», компанією «Транс-Тек» (Німеччина) і ТзОВ «Автотехнопроект» (м. Львів) з метою вироб ...

Форми і системи заробітної плати
Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Ефективність використання оборотних коштів підприємства і шляхи її підвищення
кошти управління Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити потребу в оборотних коштах. Вел ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.