Меню сайту

Розрахунок чисельності персоналу за категоріями працюючих, річного фонду оплати праці за цими категоріями та нарахування на зарплату в державні цільові фонди

Планова тарифна зарплата допоміжних робітників, не пов’язаних з обслуговуванням устаткування в курсовому проекті визначається як 45% від планової тарифної зарплати допоміжних робітників, пов’язаних з обслуговуванням устаткування, з врахуванням понижуючого коефіцієнту 0,7.

План. тар. ЗП інших доп. роб. =

1932,61 × 0,45 × 0,7 = 608,77

7.2.

Доплати і надбавки до зарплати в курсовому проекті прийняті на рівні 20% від основної зарплати для всіх категорій.

Допл. і надб. осн. роб. = 16862,44 × 0,2 = 3372,49

Допл. і надб. доп. роб. = 1932,61 × 0,2 = 386,52

Допл. і надб. інших доп. роб = 608,77 × 0,2 = 121,75

Допл. і надб. кер. = 1092 × 0,2 = 218,4

Допл. і надб. спец.= 1140 × 0,2 = 228

Допл. і надб. служ. = 936 × 0,2 = 187,2

Подібні статті по економіці

Асоціація як форма організації об’єднань підприємств
асоціація господарський об’єднання Як правило, одним із перших питань, що постає під час створення об’єднань підприємців (далі - асоціацій), є вибір їхньої організаційно-правової форми і ...

Виникнення та функціонування капіталістичної власності
Розглядаючи власність як економічну категорію, ми виходимо з того, що вона є економічною основою виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, становлення і розвитку пе ...

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.