Меню сайту

Управління фінансово-економічною підсистемою

Для визначення ефективності діяльності підприємства необхідно проаналізувати динаміку обсягу і структуру поточних витрат підприємства, а також їх рівень до загального обсягу реалізації в абсолютних та відносних показниках. Доцільно при здійсненні даного аналізу, для наочності, побудувати таблицю 2.7. Дані візьмемо зі Звіту про фінансові результати (відповідно за аналізовані три роки).

За аналізований період динаміка та структура витрат змінилися. Усі види витрат збільшилися у 2011 році у порівнянні з 2009 роком. Це пояснюється в першу чергу збільшення обсягів товарної продукції у 2011 році.

Таблиця 2.7

Динаміка та структура витрат за економічними елементами за 2009-2011 рр.

Елементи витрат на виробництво

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Зміна 2009р. до 2011 р.

тис. грн.

пит вага,%

тис. грн.

пит вага,%

тис. грн.

пит вага,%

тис. грн.

пит вага,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріальні витрати

35

6,63

0

0

123

9,70

88

11,89

Витрати на оплату праці

296

56,06

250

10,13

367

28,94

71

9,60

Відрахування на соціальні заходи

120

22,73

87

3,53

138

10,88

18

2,43

Амортизація

77

14,58

81

3,28

83

6,55

6

0,81

Інші витрати

-

0

2049

83,06

557

43,93

557

75,27

Разом

528

100

2467

100

1268

100

740

240,15

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів
Економічна криза в Україні призвела до того, що вітчизняна наука переживає надзвичайно складні часи (бюджет Академії наук скоротився на 85% минулого рівня). Проте навіть в такий скла ...

Виробнича програма підприємства та її обґрунтування
Темою моєї роботи є: «Виробнича програма підприємства та її обґрунтування». Актуальність теми полягає в тому,що виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в п ...

Економіка механічного цеху
Метою курсової роботи є практична реалізація теоретичних та методичних положень економічної теорії на рівні промислового підприємства та його виробничих підрозділів. Завданням курсово ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.