Меню сайту

Управління фінансово-економічною підсистемою

Для визначення ефективності діяльності підприємства необхідно проаналізувати динаміку обсягу і структуру поточних витрат підприємства, а також їх рівень до загального обсягу реалізації в абсолютних та відносних показниках. Доцільно при здійсненні даного аналізу, для наочності, побудувати таблицю 2.7. Дані візьмемо зі Звіту про фінансові результати (відповідно за аналізовані три роки).

За аналізований період динаміка та структура витрат змінилися. Усі види витрат збільшилися у 2011 році у порівнянні з 2009 роком. Це пояснюється в першу чергу збільшення обсягів товарної продукції у 2011 році.

Таблиця 2.7

Динаміка та структура витрат за економічними елементами за 2009-2011 рр.

Елементи витрат на виробництво

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Зміна 2009р. до 2011 р.

тис. грн.

пит вага,%

тис. грн.

пит вага,%

тис. грн.

пит вага,%

тис. грн.

пит вага,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріальні витрати

35

6,63

0

0

123

9,70

88

11,89

Витрати на оплату праці

296

56,06

250

10,13

367

28,94

71

9,60

Відрахування на соціальні заходи

120

22,73

87

3,53

138

10,88

18

2,43

Амортизація

77

14,58

81

3,28

83

6,55

6

0,81

Інші витрати

-

0

2049

83,06

557

43,93

557

75,27

Разом

528

100

2467

100

1268

100

740

240,15

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

АПК в сучасних умовах господарювання
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Ціноутворення в умовах перехідної ринкової економіки
Ціноутворення є найважливішим критерієм успіху підприємства і його товару на будь-якому ринку. У своїй роботі я опишу нормативно-параметричні методи розрахунку ціни на товар, приведу приклад комплексн ...

Управління основними засобами підприємства
Проблема підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей - одна з найважливіших у господарській діяльності підприємства. При вивченні значення кожного елеме ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.