Меню сайту

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років

3.1.

Річні амортизаційні відрахування визначаються в курсовому проекті за бухгалтерським методом прямолінійної амортизації (прямолінійного зносу). Розрахунок здійснюється за формулою:

Базовий рік:

Аі (1) = 23628/55 = 429,6

Аі (2.1) = (2882 - 144) / 12 = 228,17

Аі (2.2.1) = (11267 - 563)

/ 7 = 1529,14

Аі (2.2.2) = (13514 - 676) / 7 = 1834

Аі (2.3) = (2305 - 115) / 6 = 365

Аі (2.4) = (1153 - 58) / 5 = 219

Аі (3) = (2882 - 144) / 6 = 456,33

Плановий рік:

Аі (2.2.1) = (10490 - 525) / 7 = 1423,57

Аі (2.2.2) = (11466 - 573) / 7 = 1556,14

Аі (2.2.3) = (8190 - 410) / 7 = 1111,43

3.2.

Балансова вартість на кінець базового та планового років визначається як різниця між первинною вартістю певного виду основних засобів та добутком їхнього фактичного терміну служби на річну амортизацію даного виду основних засобів.

Базовий рік:

Бал. варт. (1) = 23628 - (429,6 × 39) = 6874

Бал. варт. (2.1) = 2882 -(228,17 × 7) = 1285

Бал. варт. (2.2.1) = 11267 - (1529,14 × 4) = 5150

Бал. варт. (2.2.2) = 13514 - (1834 × 4) = 6178

Бал. варт. (2.3) = 2305 - (365 × 4) = 845

Бал. варт. (2.4) = 1153 - (219 × 2) = 715

Бал. варт. (3) = 2882 - (456,33 × 4) = 1057

Плановий рік:

Бал. варт. (1) = 23628 - (429,6 × 40) = 6444

Бал. варт. (2.1) = 2882 - (228,17 × 8) = 1057

Бал. варт. (2.2.1) = 10490 - (1423,57 × 5) = 3372

Бал. варт. (2.2.2) = 11466 - (1556,14 × 5) = 3685

Бал. варт. (2.2.3) = 8190 - (1111,43

× 1) = 7079

Бал. варт. (2.3) = 2305 - (365 × 5) = 480

Бал. варт. (2.4) = 1153 - (219 × 3) = 496

Бал. варт. (3) = 2882 - (456,33 × 5) = 600

3.3.

Питома балансова вартість устаткування для виготовлення виробів 1 і 2 в базовому році визначається як відношення балансової вартості устаткування до прийнятої кількості цього устаткування у базовому році.

Пит. бал. варт. (№1) = 5150 / 58 = 88,79

Пит. бал. варт. (№2) = 6178 / 66 = 93,61

3.4.

Можливий дохід від реалізації устаткування, яке вивільняється у зв’язку зі зміною обсягу виробництва базових виробів в курсовому проекті визначається як сума добутків питомої балансової вартості устаткування для виготовлення виробів 1 та 2 в базовому році на кількість устаткування для виготовлення цих виробів, яка вивільняється у плановому році. Отриманий результат коригується (зменшується) з урахуванням коефіцієнту, який враховує витрати на демонтаж і утилізацію устаткування.

Можливий дохід

= ((

4 ×88,79) + (10 × 93,61)) × 0,93 = 1201

3.5.

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування визначається як різниця між первинною вартістю технологічного устаткування для виготовлення виробу 3 та можливим доходом від реалізації "зайвого" устаткування.

Потреба у фін. рес. = 8190 - 1201 = 6989

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

Таблиця 4. Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

Показники

Час

Днів

Годин

1

2

3

Календарний фонд

365

Вихідні дні

104

Святкові дні

10

Номінальний фонд часу

251

2058,2

Планові невиходи з причин:

- основні (чергові відпустки), днів

15

- хвороби та декретні відпустки, днів

9

- виконання державних обов’язків, днів

1

- навчальна відпустка, днів

9

Разом невиходів

34

Ефективний фонд часу

217

1779,4

Тривалість зміни

8,2

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Деpжавне pегулювання мігpаційних пpоцесів
Мігpаційні пpоцеси, які відбуваються в світі значно впливають на життя громадян країн, а також на pозміщення, чисельність і стан населення pізних кpаїн. Саме мігpація багато в чом ...

Державне регулювання зайнятості
Терно́пільська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. В історичному відношенні охоплює східну частину Галичини, частину Західного ...

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.