Меню сайту

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років

1.1.

Нормативна трудомісткість річної програми виробництва визначається за формулою:

Базовий рік:

Ті

(№1) = 12500/1000 × 19 = 237,5

Ті

(№2) = 16500/1000 × 16 = 264

Плановий рік:

Ті

(№1) = 11500/1000 × 19 = 218,5

Ті

(№2) = 14025/1000 × 16 = 224,4

Ті

(№3) = 8000/1000 × 20 = 160

1.2.

Фактична трудомісткість річної програми визначається за формулою:

Базовий рік:

Ті

(№1) = 237,5/1,03 = 230,58

Ті

(№2) = 264/1,01= 261,39

Плановий рік:

Ті

(№1) = 218,5/1,03 = 212,14

Ті

(№2) = 224,4/1,01 = 222,18

Ті

(№3) = 160/1,05 = 152,38

Таблиця 2. Розрахунок потреби в технологічному устаткуванні

Номер/ код виробу

Фактична трудомісткість річної програми виробу,тис. год./рік

Норма обслуговування устаткування, об'єктів / одного основного робітника

Фактична верстатомісткість річної програми, тис. год./ рік

Дійсний фонд часу роботи устаткування в одну зміну, год./ рік/ од. уст.

Режим роботи, змін

Розрахункова к-сть устаткування, шт.

Прийнята к-сть, шт.

Коеф. завантаження устаткування

Сер. ціна, тис. грн.

Загальна вартість купівлі устаткування, тис. грн.

Первинна вартість устаткування (з урахуванням витрат на транспортування і монтаж (5-7% до загальної вартості)), тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Базовий рік - наявне устаткування

№1/ C

230,58

0,5

115,29

2000

1

57,65

58

0,99

185

10730

11267

№2/ E

261,39

0,5

130,7

2000

1

65,35

66

0,99

195

12870

13514

Разом базовий рік

491,97

123

124

23600

24781

Плановий рік

Наявне устаткування

№1/ C

212,14

0,5

106,07

2000

1

53,04

54

0,98

185

9990

10490

№2/ E

222,18

0,5

111,09

2000

1

55,55

56

0,99

195

10920

11466

Нове устаткування

№3 (новий) / I

152,38

0,5

76,19

2000

1

38,1

39

0,98

200

7800

8190

Разом-план

586,7

146,69

149

28710

30146

Зміна устаткування за виробами („-„ - зменшення, „+” - збільшення)

№1/ C

-4

№2/ E

-10

№3 (новий) / I

39

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Виробнича програма підприємства та її обґрунтування
Темою моєї роботи є: «Виробнича програма підприємства та її обґрунтування». Актуальність теми полягає в тому,що виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в п ...

Форми і системи заробітної плати
Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Управління проектом з Удосконалення комерційної діяльності підприємства-монополіста (на прикладі ПАТ ЕК Херсонобленерго)
Актуальність обраної теми полягає в тому, що своєчасна та повна оцінка показників комерційної діяльності підприємства потребує значних теоретичних знань та практичних навиків, ця о ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.