Меню сайту

Розрахунок собівартості продукції підприємства легкої промисловості

Собівартість -

це усі грошові витрати на виробництво та реалізацію продукції.

Собівартість дуже важливий показник роботи підприємства, по рівню собівартості можна судити про те, наскільки ефективно використовуються основні фонди, трудові ресурси, грошові кошти та матеріальні ресурси.

В плані по собівартості, прибутку та рентабельності розраховується калькуляція собівартості, кошторису, прибутку, витрати 1 грн. товарної продукції. Структура собівартості - це співвідношення статей або економічних елементів до їх загального підсумку.

Собівартість може бути виробнича та повна.

Виробнича собівартість -

це сума вартості матеріалів за відрахування відходів і вартості обробки.

Повна собівартість складається з суми вартості виробничих та поза виробничих витрат.

Собівартість продукції може бути розрахована у вигляді кошторису та у вигляді калькуляції собівартості.

Калькуляцією собівартості називається зведення грошових витрат на виробництво та реалізацію однієї одиниці виробу. Вона складається за статтями калькуляційного листа, тобто переліку витрат на виробництво продукції в залежності від місця їх виникнення та призначення.

Калькуляція собівартості складається за такими статтями:

1. Матеріальні витрати за відрахуванням відходів.

2. Вартість обробки:

Основна заробітна плата виробничих робітників

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

Нарахування на заробітну плату

Витрати на підготовку та освоєння виробництва

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

Загально виробничі витрати

Адміністративні витрати

Інші витрати

2. Виробнича собівартість

3. Витрати на збут

4. Повна собівартість

На усіх етапах виробництва економії витрат надається особливе значення. Це пов’язано з тим, що по мірі збільшення масштабів зростає значення кожного відсотку зниження собівартості. Зниження собівартості має велике народогосподарче значення, то що в наслідок зниження собівартості збільшується прибуток підприємства, а од же, й прибуток держави, а також може бути знижена оптова та вільна ціна на виріб.

Собівартість, наприклад може бути знижена за рахунок:

· підвищення продуктивності праці;

· зниження норм витрат матеріалів на одиницю виробу;

· скорочення чисельності обслуговуючого персоналу та складу керуючого апарату;

· економії паливо-енергетичних ресурсів.

Вихідні дані для розрахунку калькуляції зведені до таблиці 5.

Таблиця 5 - Вихідні дані для розрахунку калькуляції

Назва тканини

Норма витрат, м

Ширина тканини, м

Ширина кромки, м

Ціна вільна, грн.

ПДВ, %

Торгівельна націнка, %

Тканина біла

1

1,5

0,03

10

20

22

Тканина червона

2

1,5

0,03

13

20

22

Прокладка клейова

0,3

0,9

 

5

20

22

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Управління товарними запасами
Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відно ...

Аналіз діяльності ВАТ Стахановский завод феросплавов
В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як: - отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання; - ознайомлення ...

Дослідження конкурентного середовища підприємства
Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовува ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.