Меню сайту

Ефективність технології роботи з матеріальними ресурсами

Діяльність з продажу хімічних речовин здійснюється на основі давальницької сировини. Постачальниками найчастіше виступають підприємства-виробники хімічних речовин з віддалених східних регіонів України. Тому прийом хімічних речовин здійснюється з рейкового транспорту (доставка вагонами). Отримані матеріали спеціально обладнаними кранами розвантажуються і подаються безпосередньо до місць фасування, або до складських приміщень (коли об’єми доставки великі). Підприємство працює з однорідним типом товарів, тому необхідність у поділі доставленого відпадає.

Інші матеріальні ресурси які закуповуються для забезпечення здійснення підприємницької діяльності приймаються, відповідно, по прибуткових накладних і зберігаються у спеціально обладнаних місцях.

Зберігання готової продукції здійснюється у складських приміщеннях або відвантажується покупцям, якщо це хімічні речовини.

Для забезпечення безперебійної поставки хімічних речовин із закордону на підприємстві створена відповідна посада, особа, що її займає відповідає за оформлення документів та співпрацює з ДП «Укрзалізниця», для доставки добрив безпосередньо на розвантажувальний комплекс підприємства.

Відповідальність за забезпечення іншими матеріальними ресурсами несе головний бухгалтер, який здійснює необхідні замовлення.

Для підвищення ефективності роботи з матеріальними ресурсами на ВАТ «Львівхім» доцільно запровадити автоматичну систему обліку і замовлень.

2.7 Управління операційною діяльністю підприємства

Якість продукції підприємства є достатньо високою, що забезпечує сучасне обладнання. Конкурентоспроможність продукції достатньо висока, адже на найближчих регіональних ринках такого виду послуг ніхто не надає.

Планування потреби в товарно-матеріальних ресурсах здійснюється у відповідності до заключних домовленостей про давальницьку сировину, її обсяг та інтенсивність надходження.

Для аналізу динаміки структури чистого прибутку побудуємо таблицю 2.4.

Наведена динаміка чистого прибутку свідчить, що збитки найбільшою мірою отримується від збитки від оптової торгівлі складає 100% у 2011 р.

Найменш прибутковою є діяльність зі здійснення оптової торгівлі, оскільки відпуск товарів відбувається за ціною встановленою замовниками послуг з пакування. Збиток у 2011 році склав 1207 тис. грн.

Можна зробити висновок, що для підвищення суми чистого прибутку для підприємства доцільно наростити обсяги оптової торгівлі, шляхом виходу на нові ринки збуту, закупляти нові продукти попит на які буде високий не лише у нашій країні, а й у ін. країнах, здійснюючи експорт.

Таблиця 2.4

Динаміка структури чистого прибутку ПАТ

Показник

2009 р.

2010 р.

2011 р.

тис. грн.

пит. вага у %

тис. грн.

пит. вага у %

тис. грн.

пит. вага у %

1

2

3

4

5

6

7

1.Чистий прибуток, тис. грн.

352

100

-61

100

-1207

100

4.Оптова торгівля, тис. грн.

352

100

-61

100

-1207

100

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економiчна ефeктивнiсть iнформацiних тeхнологiй в управлiннi пiдприємством при здiйснeннi ЗEД (на прикладі ПрАТ Рiвнe-Борошно)
З глобальним розвитком суспiльства, пiдприємств, i наукових тeхнологiй управлiння ними зростає роль сучасних iнформацiйних тeхнологiй. Бeз iнформацiйних тeхнологiй тeпeр важко уявити буд ...

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.