Меню сайту

Аналіз стану та визначення основних напрямів розвитку матеріально-технічної бази підприємства

Для здійснення аналізу стану матеріально-технічної бази Товариства побудуємо таблицю 2.1. Для її побудови використаємо Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) за аналізовані періоди.

Таблиця 2.1

Динаміка показників руху та стану основних фондів

Что можно клеить с помощью жидких гвоздей.

Показники

2009 р.

2010 р.

2011

Темп росту, % до 2010р.

Темп росту, % до 2011р.

1. Вартість основних засобів на початок періоду, тис. грн.

1675

1777

1486

106,1

83,62

2. Вартість основних засобів на кінець періоду, тис. грн.

1777

1486

1704

83,62

114,7

3. Вартість введених протягом року основних засобів, тис. грн.

104

97

252

52,88

458,2

4. Вартість виведених протягом року основних засобів, тис. грн.

2

55

34

173

9,8

5. Сума нарахованого зносу, тис. грн.

77

346

83

105,2

102,5

6. Коефіцієнт зносу основних засобів

0,39

81

0,41

105,1

100,0

7. Коефіцієнт придатності основних засобів

0,61

0,41

0,59

96,7

100

8. Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,06

0,59

0,15

66,7

375

9. Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,001

0,04

0,023

19000

12,1

10. Коефіцієнт приросту основних засобів

1,06

0,83

1,15

78,3

138,55

Вартість необоротних активів з 2009 по 2011 роках відсутня. більше ніж у 2009 році. Знос основних засобів є помірним і у 2011 році становив 41%. Позитивним є зростання коефіцієнта приросту основних засобів, зріст якого відбувся через введення основних засобів у 2011 році на суму 252 тис. грн.

Динаміка показників руху основних фондів є позитивна. Стан основних фондів не задовільний, але враховуючи позитивну динаміку руху основних фондів, можна стверджувати, що в найблищі роки їх якісний стан покращиться.

Для визначення показників ефективності використання основних засобів побудуємо таблицю 2.2.

Показники ефективності використання основних засобів залежать в основному від обсягу товарної продукції. Зменшення її обсягу на 2,7% у 2011 р. в даному випадку не означилося на зменшені фондовіддачі лишилося в межах 100%.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Діагностика відновлення основних фондів підприємства
Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та вдосконалення осно ...

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.