Меню сайту

Звіт про прибуток

Консолідований звіт про прибуток свідчить про результати роботи за фінансовий рік. Цей документ показує прибуток або збиток компанії в наслідок її підприємницької діяльності. Звіт про прибуток корпорації AT&T наведений в табл. 4.1.

Табл.4.1 Звіт про прибуток

AT&T Inc.

     

Звіт про прибуток

 

млн. дол. США

     
 

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Операційний дохід

     

Бездротовий зв'язок

56 726

53 510

51 432

Передача інформації

29 606

27 555

28 761

Телефонія

25 131

28 332

24 311

Інший дохід

15260

14883

13854

Всього операційний дохід

126 723

124 280

118 358

Операційні витрати

Собівартість послуг (не враховуючи амортизацію)

57 374

52 379

51 726

Комерційні, господарські та адміністративні витрати

38 844

32 864

35 915

Знецінення нематеріальних активів

2 910

85

-

Амортизація

18 377

19 379

19 515

Всього операційні витрати

117 505

104 707

107 156

Операційний прибуток (збиток)

9 218

19 573

11 202

Витрати на сплату відсотків

3 535

2 994

3 172

Чистий прибуток дочірніх акціонерних товариств

784

762

618

Інший чистий прибуток (збиток)

249

897

407

Прибуток (збиток) від триваючих операцій до оподаткування

6 716

18 238

9 055

Податок на прибуток

2 532

(1 162)

1 473

Прибуток (збиток) від триваючих операцій

4 184

19 400

7 582

Прибуток від зупиненої діяльності за вирахуванням податку

-

779

184

Чистий прибуток (збиток)

4 184

20 179

7 766

Виплата відсотків міноритарним акціонерам

(240)

(315)

(410)

Чистий дохід (збиток) після виплати відсотків міноритарним акціонерам

3 944

19 864

7 356

Дохід від звичайної акції базисної вартості (дол. США)

0,66

3,36

1,24

Дохід від звичайної акції заниженої вартості (дол. США)

0,66

3,35

1,23

Середньозважена кількість випущених звичайних акцій

Базисна вартість

5 928

5 913

5 923

Занижена вартість

5 950

5 938

5 960

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Вплив міжнародної торгівлі на розвиток національної економіки
Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. У літературі часто ...

Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
Комерційні організації активно залучають позикові кошти, зокрема використовують кредити банків, товарні кредити, акціонерний капітал. Використання кредитів характерне для підприємств, що ...

Дослідження рівня життя населення
Дослідження рівня життя населення є завжди актуальною темою, оскільки стосується безпосередньо основних пріоритетів суспільного розвитку людської цивілізації. Рівень життя населення я ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.