Меню сайту

Аналіз формування доходів населення та рівня життя в Україні в сучасних умовах

Розглянемо наступні основні показники рівня життя населення в Україні:

Основним індикатором показника рівня задоволення життєвих потреб є показник виробництва в національній економіці, споживання та співвідношення між ними.

Вартість мінімального продовольчого кошика визначається як номінальна вартість найбільш життєво необхідно наборів продовольчих товарів на певну дату

Зростання рівня цін призводить до зростання вартості мінімального продовольчого кошика і водночас призводить до зменшення рівня задоволення потреб населення, за умови, що доходи не зростатимуть в кратному розмірі відповідно до зростання рівня споживчих цін.

По Україні динаміку рівня споживчих цін та динаміку мінімальної вартості споживчого кошика подано на рис. 4.2.

В останні роки, як видно зі статистичних даних, вартість життя в Україні має тенденцію до зростання, що зумовлено зростання рівня споживчих цін. Основними причинами цього процесу можна вважати зростання цін на енергоносії, що значно підвищило середній рівень цін в усіх галузях промисловості.

Також до однієї з головних причин інфляційних процесів в останній час необхідно віднести недосконалу політику минулого уряду у бюджетній сфері, яка мала чітко виражений меркантильний характер.

Важливим показником рівня життя населення в Україні є показник споживчого попиту, що безпосередньо визначає інтенсивність процесів споживання.

Таблиця 4.1. Динаміка споживання основних продуктів харчування населенням України за 2010-2012 рр. (у натуральних одиницях, кг) [10, с. 68]

Види основних груп споживчих товарів

2010

2011

2012

Приріст, %

2011/2010

2012/2011

М'ясо і м'ясопродукти

3,3

3,3

3,9

0,0

18,2

Молоко і молочні продукти

17,1

18,8

19,1

9,9

1,6

Яйця

18

17

17

-5,6

0,0

Риба і рибопродукти

1,3

1,4

1,4

7,7

0,0

Продовження табл. 4.1

Цукор

3,5

3,1

3,2

-11,4

3,2

Олія та інші рослинні жири

1,8

2

2

11,1

0,0

Картопля

10,4

10,3

9,9

-1,0

-3,9

овочі та баштанні

9,5

9,5

9

0,0

-5,3

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград

2,5

2,4

2,5

-4,0

4,2

Хліб та хлібні продукти

10,7

10,7

10,3

0,0

-3,7

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Аналіз фінансового стану підприємства Укррічтранспроект
Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у ринкові відносини дуже сильно змінили умови функціонування підприємств. Підприємства, для того щоб вижити, повинні проявити і ...

Види економічного ефекту від впровадження науково-дослідних робіт
В економічній науці першорядне значення мають питання, пов’язані з оцінкою ефективності ресурсів, які використовуються, витрат, які здійснюються та рішень, що приймаються. Всі проблеми ...

Визначення та аналіз доходів аеропорту (на базі матеріалів міжнародний аеропорт Харків)
Актуальність теми. Реалізація економічної стратегії розвитку підприємства здебільшого визначається обсягом доходу, який отримується. Так, від його розміру залежать можливості підприємств ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.