Меню сайту

Аналіз формування доходів населення та рівня життя в Україні в сучасних умовах

Розглянемо наступні основні показники рівня життя населення в Україні:

Основним індикатором показника рівня задоволення життєвих потреб є показник виробництва в національній економіці, споживання та співвідношення між ними.

Вартість мінімального продовольчого кошика визначається як номінальна вартість найбільш життєво необхідно наборів продовольчих товарів на певну дату

Зростання рівня цін призводить до зростання вартості мінімального продовольчого кошика і водночас призводить до зменшення рівня задоволення потреб населення, за умови, що доходи не зростатимуть в кратному розмірі відповідно до зростання рівня споживчих цін.

По Україні динаміку рівня споживчих цін та динаміку мінімальної вартості споживчого кошика подано на рис. 4.2.

В останні роки, як видно зі статистичних даних, вартість життя в Україні має тенденцію до зростання, що зумовлено зростання рівня споживчих цін. Основними причинами цього процесу можна вважати зростання цін на енергоносії, що значно підвищило середній рівень цін в усіх галузях промисловості.

Також до однієї з головних причин інфляційних процесів в останній час необхідно віднести недосконалу політику минулого уряду у бюджетній сфері, яка мала чітко виражений меркантильний характер.

Важливим показником рівня життя населення в Україні є показник споживчого попиту, що безпосередньо визначає інтенсивність процесів споживання.

Таблиця 4.1. Динаміка споживання основних продуктів харчування населенням України за 2010-2012 рр. (у натуральних одиницях, кг) [10, с. 68]

Види основних груп споживчих товарів

2010

2011

2012

Приріст, %

2011/2010

2012/2011

М'ясо і м'ясопродукти

3,3

3,3

3,9

0,0

18,2

Молоко і молочні продукти

17,1

18,8

19,1

9,9

1,6

Яйця

18

17

17

-5,6

0,0

Риба і рибопродукти

1,3

1,4

1,4

7,7

0,0

Продовження табл. 4.1

Цукор

3,5

3,1

3,2

-11,4

3,2

Олія та інші рослинні жири

1,8

2

2

11,1

0,0

Картопля

10,4

10,3

9,9

-1,0

-3,9

овочі та баштанні

9,5

9,5

9

0,0

-5,3

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград

2,5

2,4

2,5

-4,0

4,2

Хліб та хлібні продукти

10,7

10,7

10,3

0,0

-3,7

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Формування соціально-економічного механізму управління підприємства (за матеріалами Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма Ольгопіль)
Актуальність теми. В результаті проведення ринкових реформ сформувалися нові, специфічні умови функціонування аграрних підприємств. Жорсткість конкурентної боротьби, насичення ринків тов ...

Вплив міжнародної торгівлі на розвиток національної економіки
Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. У літературі часто ...

Визначення економічної ефективності використання нового екскаватора
Науково-технічний прогрес (НТП) - це процес розвитку і удосконалення засобів і предметів праці, технологій і форм організації виробництва на основі досягнень науки і техніки. Здійснен ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.