Меню сайту

Аналіз витрат на виробництво продукції

Собівартість продукції є важливим узагальнюючим показником діяльності підприємства, базою для порівняння витрат з доходами і виступає важливим фактором реалізації принципу досягнення високих фінансових результатів діяльності з найменшими витратами. Вихідним моментом для оцінки і прийняття рішень щодо зменшення витрат є аналіз операційних витрат на виробництво, згрупованих за елементами витрат. Аналіз витрат на виробництво, передбачає дослідження показників динаміки, складу та структури витрат, рівня витрат та оцінку впливу факторів на суму операційних витрат. Показники динаміки по елементах витрат подані в табл.

Таблиця 3.7 Динаміка витрат на виробництво продукції (в тис.грн).

Показник

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення

Темп росту, %

Матеріальні витрати

8084

7850

-234

97,1

Амортизація

592

408

-184

68,9

Витрати на оплату праці

4347

4464

117

102,6

Відрахування на соціальні заходи

1548

1647

99

106,3

Інші операційні витрати

128

433

305

338,2

Виробнича собівартість продукції

14700

14802

102

100,69

Товарна продукція

12725

13012

287

102,1

На даному підприємстві в 2011 році, порівняно з 2010 роком, матеріальні витрати зменшились на 234 тис. грн., це було пов’язане з тим що за цей рік підприємство змінило свого постачальника матеріалів на більш вигідного, тобто ціни на матеріали менші, відповідно і витрати на них зменшились. Скоротилась амортизація основних засобів на 31,1%, що пов’язано зі зменшенням їх вартості. Інші операційні витрати зросли більше ніж втричі.

Таблиця 3.8 Структура витрат на виробництво (%)

Елементи витрат

2010

2011

Відхилення в.п.

Матеріальні витрати

55

53.03

-1.97

Амортизація

4.03

2.76

-1.27

Витрати на оплату праці

29.57

30.16

0.59

Відрахування на соціальні заходи

10.53

11.13

0.6

Інші операційні витрати

0.87

2.92

2.05

Разом

100

100

-

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економічна експертиза інвестиційного проекту
Призначення роботи - практична підготовка студентів до виконання економічних розрахунків у дипломних проектах, а саме обґрунтування інвестиційних рішень і послідовності формування економ ...

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Загальна характеристика господарської діяльності ДП Тростянецьводоканал
Актуальність дипломної роботи полягає у орієнтації на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваю ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.