Меню сайту

Ефективність капітальних вкладень

Вихідні дані в таблиці 8.

Завдання:

Для будівництва промислового об’єкта розроблено 3 варіанта проекту. Показники цих даних наведені у таблиці 8.

Визначити: Найбільш ефективний варіант будівництва промислового об’єкту по приведеним витратам. Нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності Ен=0,12

Таблиця 8

Вихідні дані для розрахунку лабораторної роботи № 6

Номер варіанту

Річний обсяг виробництва, МВт·год

Капітальні вкладення, млн. грн.

Повна собівартість одиниці продукції, грн./кВт·год.

1 вар

2 вар

3 вар

1 вар

2 вар

3 вар

1 вар

2 вар

3 вар

1, 11, 21

800

900

600

85

125

170

0,30

0,29

0,37

2, 12, 22

900

1500

1200

95

160

160

0,29

0,38

0,46

3, 13, 33

800

700

1300

95

100

150

0,28

0,37

0,45

4, 14, 24

1200

800

1300

130

110

140

0,29

0,45

0,44

5, 15, 25

1300

700

1200

135

105

145

0,28

0,34

0,43

6, 16, 26

800

800

1200

130

130

160

0,30

0,39

0,43

7, 17, 27

1400

700

1300

135

125

130

0,30

0,38

0,42

8, 18, 28

1300

900

1500

98

125

160

0,40

0,38

0,42

9, 19, 29

700

1500

1200

75

159

150

0,40

0,37

0,43

10, 20, 30

800

700

1300

97

110

140

0,38

0,36

0,45

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Історія економічних учень
Історію людства ділять на доісторичну та історичну. Межа між ними не чітко визначена. Але вважається, що історія повинна бути документована. А документування можливе лише з появою писем ...

Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани
У даній курсовій роботі обґрунтована економічна ефективність технічних рішень і виконано всі необхідні економічні розрахунки. Розрахунок проведено для продукту під назвою "Вітамініз ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.