Меню сайту

Типи перетворень планової економіки.

Реформи в Східній Європі і в Росії, в суті, дуже схожі: використовуються одні і ті ж інструменти (приватизація, лібералізація цін і так далі), робляться схожі заходи по виходу з кризи соціально-економічної системи. Основні відмінності в проведенні реформ виявляються не через принципово різні методи реформування, а через ту базу, на якій почалися реформи, що трансформується.

Необхідно показати, в чому полягаають ці відмінності:

n структура власності;

n рівень лібералізації цін в країні;

n міра лібералізації повсякденного життя громадян;

n кількість (якість) ринкових елементів в дореформеній економіці.

n Спрямованість економіки країни і її залежність від інших соціалістичних країн;

n проникнення в економіку і її зв'язок з країнами розвиненого капіталізму;

Природно існують і інші відмінності, ми перерахували декілька основних.

Країни Східної Європи мали набагато більш відкриті і вільні економіки, їх не можна звичайно назвати ринковими, але елементи ринку були присутнім тут і були досить значущі для економік цих країн. Це визначило те, що в цьому регіоні реформи почалися набагато раніше, ніж в СРСР, а головне, мали більш наближені до кінцевого результату базові умови. У таблиці 2. наскільки різні були відносини між соціалістичними країнами (як приклад взята частка державного сектора в доданій вартості)

Таблиця 2 Частка державного сектора в доданій вартості

Країна

Доля (%)

СРСР

96,0

Чехословаччина

97,0

Польща

81,7

Угорщина

73,6

Китай

65,2

Цифри, наведені в таблиці, показують нам, наскільки економіка країни залежала від державної системи розподілу ресурсів. Якщо порівняти ці дані з нинішнім положенням в цих країнах, то можна визначити чітку тенденцію: чим вище була частка державного сектора в доданій, тим важче проходять реформи в даній країні(Виключення складають Чехія і Словаччина: хоч частка державного сектора в цих країнах вище, ніж в СРСР, проте, "ринкові" відносини в цих країнах були розвинені більше, а також позначилася історична спрямованість цих економік на країни Західної Європи).

Для аналізу початкової бази можна взяти і інші показники, наприклад, частка регульованих цін. Підсумок, порівняння інших показників буде приблизно таким же, як і в розглянутому нами прикладі.

Можна виділити три основних сценарії розвитку реформ в колишніх соц. країнах.

На малюнку (Додаток 1) схематично зображені три процеси розвитку кризи: малюнок а) характерний для країн, де до реформ були відносно розвинені ринкові відносини (Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія); малюнок би) - для країн з економікою, де практично не було ознак ринку (Росія, Україна і інші); і на кінець, в) - Китай і В'єтнам, тут перетворення в економіці йдуть без реальної лібералізації суспільно-політичної системи, але все ж ми спостерігаємо в цих країнах нелінійне зростання.

Отже, вектор перетворення перехідної економіки залежить від початкової точки, в якій почалися реформи. Ми можемо виділити спільні межі для колишніх соціалістичних країн в 80-х роках, ми можемо передбачити, якими вони будуть після завершення реформ - знову виділивши спільні межі. Але у кожної країни економіка, може трохи, але відрізнялася від інших, але саме це і визначало хід реформ в даній країні, роблячи процес трансформації суто індивідуальним, не схожим на аналогічні процеси в сусідніх країнах.

Подібні статті по економіці

Економічні хвилі
Упродовж останніх двох століть реальний ВВП у більшості країн з ринкової економікою зростав, що забезпечило істотне підвищення рівня життя населення. Проте економічне зростання не було б ...

Формування доходів населення
Будь-яке суспільство є складним утворенням, що складається з людей, об'єднаних певними ознаками. Однією з основних характеристик людини в сучасному суспільстві є розмір і засоби одержанн ...

Використання трудових ресурсів Західної України
Перехід до ринкової економіки на сучасному етапі характеризується поступовим зрушенням в структурі зайнятості населення за галузями, сферами та секторами економіки України. Розглядаючи проб ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.