Меню сайту

Техніко-економічна характеристика ДП «Вино Град» Корпорації «Закарпатсадвинпром»

Повною назвою даного підприємства є: Дочірнє підприємство «Вино Град» Корпорації з питань садівництва, виноградарства, виноробної та консервної промисловості «Закарпатсадвинпром».

ДП «Вино Град» було створене на підставі рішення Загальних зборів учасників Корпорації «Закарпатсадвинпром» від 20 січня 2010р., Протокол №1 (Додаток А).

Знаходиться в Закарпатській області в місті Ужгороді на вулиці Собранецькій 136. Є юридичною особою з дня його державної реєстрації, у своїй діяльності керується чинним законодавством України і статутом. Має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, необхідні штампи, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку.

Власністю підприємства є:

продукція виготовлена в наслідок господарської діяльності;

одержані прибутки, а також майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством;

чистий прибуток після покриття матеріальних та прирівняних да них витрат, внесення податків та інших обов’язкових платежів до бюджету;

фонд накопичення та інші, створенні за необхідністю фонди.

Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном, на яке згідно чинного законодавства може бути звернено стягнення.

Вищим органом управління підприємством є Власник, або призначений ним Представник, який може назначатись на постійній основі, або за тимчасовим договором.

Виконавчим органом підприємства, який здійснює поточне керівництво діяльністю підприємства є Директор, який призначається і звільняється з посади власником підприємства у порядку та на умовах, передбачених у контракті.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснюється власником, або його уповноваженим представником, податковими та іншими органами у межах їх компетенції і аудиторськими службами.

Власник підприємства, а також органи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства мають право вимагати від посадових осіб підприємства надання їм всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів без особистих пояснень.

Для забезпечення діяльності підприємства створений Статутний капітал вартістю 3 478 547 (три мільйони чотириста сімдесят вісім тисяч п’ятсот сорок п’ять ) гривень. Розмір Статутного капіталу може змінюватись власником відповідно до чинного законодавства.

Прибуток підприємства (дохід) складається з надходжень від господарської діяльності після відшкодування матеріальних та прирівняних до них витрат згідно чинного законодавства України.

Чистий прибуток (дохід) одержаний після зазначених відрахувань надходить у повне розпорядження Власника, який визначає напрямки його використання.

Збитки, які виникають в результаті господарської діяльності підприємства сплачуються за рахунок фондів підприємства.

Підприємство здійснює відрахування до державного бюджету щодо соціального страхування та пенсійного забезпечення, самостійно здійснює виробничо-господарську діяльність.

Для оцінки економічної характеристики діяльності підприємства здійснимо оцінку структури і динаміки його фінансових результатів (на основі фінансової звітності: форма №1 «Баланс» та форма №2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток А,Б)

Аналіз даних показників діяльності ДП «Вино Град» наочно можна побачити в табл. 2.1.1.

Таблиця 2.1.1 Основні показники діяльності Корпорації «Закарпатсадвинпром» тис грн.

№ П/П

Статті доходів і витрат

Роки

2008

2009

2010

1

Чистий дохід від реалізації

4786,0

4251

1233

2

Амортизація

58

174

78

3

Загальні витрати ( собівартість)

2457,4

3095

928

4

Матеріальні витрати (сировина)

502,1

492

8

5

Виробничі запаси

145

241

88

6

Додатковий капітал

35,7

36

36

7

Дебіторська заборгованість

75,4

54

85

8

Фондовіддача

10,21

10,26

61,63

9

Фондомісткість

0,098

0,097

0, 016

10

Фондоозброєність

14,075

13,078

0,706

11

Коефіцієнт зносу

0,888

0,871

1,112

12

Коефіцієнт придатності

0,112

0,129

-0,112

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз рівня собівартості і його вплив на обсяги виробництва
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння к ...

Грошова оцінка земель в Україні
Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним об’єктом, який вже існує і не створюється лю ...

Трансформація економічних систем постсоціалістичних країн
Капіталістичний спосіб виробництва розвивається вже п'ять століть. За цей час у його межах відбулися три революційні зрушення в технологічному способі виробництва, якісних змін зазнали в ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.