Меню сайту

Оцінка ділової активності підприемства

Ділова активність підприємства характеризує весь спектр зусиль, які направлені керівництвом суб’єкта господарювання на його просування на ринках продукції, праці, капіталу і проявляється у динамічності розвитку, досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту. Оцінка ділової активності підприємства здійснюється шляхом вивчення рівня ефективності використання його ресурсів. Ефективне використання фінансових ресурсів визначається їх оборотністю.

Оборотність оборотних коштів - це тривалість одного повного кругообігу коштів, починаючи з першої і завершуючи третьою фазою. Чим швидше оборотні кошти проходять ці фази, тим більше продукції підприємство може зробити з однією і тією ж сумою оборотних коштів. У різних суб єктів господарювання оборотність оборотних коштів різна, тому що залежить від специфіки виробництва й умов збуту продукції, від особливостей у структурі оборотних коштів, платоспроможності підприємства й інших факторів. При прискоренні оборотності відбувається вивільнення оборотних коштів з обороту, при уповільненні виникає необхідність у додатковому залученні коштів в оборот.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується системою економічних показників, одним із яких є співвідношення розміщення їх у сфері виробництва і сфері оборот. Чим більше оборотних коштів обслуговує сферу виробництва, а всередині останньої

— цикл виробництва (зрозуміло, за відсутності наднормахибних запасів товарно-матеріальних цінностей), тим раціональніше вони використовуються.

Найважливішим показником інтенсивності використання оборотних коштів є швидкість їх оборотності.

Аналіз показників ділової активності

Таблиця 3.2

Показник

Роки

Відхилення

2008

2009

Абсолютне +,-

Відносне %

1

2

3

4

5

6

1

Коєф.оборотності обор, активів

5,63

5,24

-0,39

-6,89

2

Термін обороту обор.активів

63,95

68,68

4,73

7,40

3

Коєф.оборотності запасів

23,58

13,01

-10,57

-44,82

4

Термін обороту запасів

15,27

27,67

12,40

81,24

5

Коєф.оборотності дебіторської заборгованості

9,02

10,78

1,76

19,45

6

Термін погашення деб.заборгованості

39,90

33,40

-6,50

-16,29

7

Коєф.оборотності кредит.заборгов.

10,52

8,61

-1,91

-18,15

8

Термін погашення кред.заборгов.

34,23

41,83

7,59

22,18

9

Віддача власного (акціонерного) капіталу

1,44

2,37

0,93

64,73

10

Віддача загального капіталу(активів)

1,11

1,01

-ОДО

-8,63

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Формування і реалізація державної політики зайнятості в сучасних умовах на прикладі Харківського регіону
Актуальність теми дослідження. На етапі трансформування економіки України в ринкову проблеми формування ринку праці набувають статусу першочергових. У зв`язку з цим виникає необхідність ...

Інноваційна діяльність підприємства
У цей складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є збереження промислового комплексу, його структурна перебудова і забезпечення подальшог ...

Дослідження рівня життя населення
Дослідження рівня життя населення є завжди актуальною темою, оскільки стосується безпосередньо основних пріоритетів суспільного розвитку людської цивілізації. Рівень життя населення я ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.