Меню сайту

Джерела прибутків для акціонерного товариства (випуск акцій, облігацій, векселів, одержання прибутку, використання банків, інвестиційних фондів).

Закрите акціонерне товариство торгово-технічне підприємство «Орбіта» (ВАТ «Орбіта») створено в порядку реорганізації державного підприємства ВТТЦ «Орбіта» 15 січня 1993 року, це підприємство має в складі акціонерів юридичних і фізичних осіб, контрольний пакет акцій належить юридичній особі. Місце розташування підприємства: м. Воронеж, вул. Донбасська, 1. ВАТ «Орбіта» являє собою фірму по складанню, продажу й обслуговуванню комп'ютерів, побутової техніки, здійснює роботу з наданню підприємствам і фізичним особам транспортних послуг, має три роздрібних магазини (торгівля побутовою технікою, запасними частинами для побутової техніка, торгівля продуктами харчування). До складу ВАТ «Орбіта» входить сертифікований сервісний центр по установці, ремонту й обслуговуванню контрольно-касових машин і апаратів. Крім цього, фірма виконує роботи з навчанню і підготуванню фахівців із ремонту й обслуговування контрольно-касових машин і аппаратов1.

ВАТ «Орбіта» створена відповідно до чинного законодавства УКРАЇНИ про акціонерні товариства:

Законом України «ПРО власність у РСФСР» від 24 грудня 1990 р., Законом України «ПРО підприємства і підприємницьку діяльність» від 25 грудня 1995 року (у частині, що регламентує державну реєстрацію підприємства). Законом України «Про іноземні інвестиції в РСФСР» від 4 липня 1991 року. Постановою Ради Міністрів РСФСР «Про твердження Положення про АТ» від 25 грудня 1990 року № 601. Постановою Уряду України «Про твердження Положення про випуск цінних паперів і фондових бірж в Україні» від 28 грудня 1992года.

Статутний капітал розділений на прості іменні акції (по числу фундаторів)2. Зміна розміру статутного капіталу провадиться за рішенням Загального збори акціонерів. Збільшення статутного капіталу провадиться шляхом додаткового випуску акцій по номінальній вартості не нижче вартості акцій початкового випуску, збільшення номінальної вартості акцій. Статутний капітал може бути зменшений за допомогою зниження номінальної вартості акцій, шляхом скорочення числа акцій і вилучення їх з обороту з виплатою платежів, що належать власникам акцій. Рішення про зміну статутного капіталу набирає сили з моменту прийняття його Загальним збори, за умови повідомлення про це органа, що проводить реєстрацію підприємства. Майно ВАТ «Орбіта» складають основні фонди й оборотні кошти, а також інше майно, вартість якого відбивається на його самостійному балансі. Джерелом майна ВАТ «Орбіта» є власні і позикові засоби. До власних засобів ставляться: статутний капітал, фонди, утворювані з чистого прибутку, засоби, отримані на оплату робіт, послуг або іншої діяльності, не забороненої законом; прибуток від цінних паперів, дотації і безоплатні добродійні внески.

Прибуток товариства підлягає оподатковуванню в порядку, передбаченому чинним законодавством. Прибуток, що залишається в ВАТ «Орбіта» після сплати податків і інших платежів у бюджет, надходить у повне його розпорядження і використовується товариством самостійно. ВАТ «Орбіта» може об'єднати частину свого майна з майном державних, кооперативних і інших організацій для спільного виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг.

У ході вивчення документації ВАТ «Орбіта» була встановлена, що в товаристві бездокументна форма випуску акцій, тобто цінні папери не випущені, а це припускається. Варто додати, що акціонерне товариство протягом усього періоду діяльності за рішенням загального збори акціонерів не розподіляє дивіденди між акціонерами, а весь прибуток від господарської діяльності, після сплати податків, направляється (інвестується) на подальше розширення діяльності товариства. Відповідно, ні про які дивіденди промова не йде. Правда, справедливо буде сказати скоріше не про інвестування, а про ре інвестування, тому що, фактично акціонери ре інвестують належну їм частку прибули (дивіденди) знову у своє товариство.

Подібні статті по економіці

Адам Сміт як економіст
Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. ...

Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання
Ринкова економіка, як відомо, прагне досягти рівноваги всіх процесів, що в ній відбуваються. Макроекономічна рівновага - це економічна рівновага на рівні держави. Для неї характерним є п ...

Види і мотиви злиття і поглинання
А.В. Дудар викладач Донецького державного університету управління Торезький коледж, А.І. Войтенко студентка Донецького державного університету управління Торезький коледж. В статті ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.