Меню сайту

Структура управління та організація економічної роботи на підприємстві

КЕРІВНИЦТВО СП «Електронтранс»

В своїй роботі начальник СП «Електронтранс» керується наказами і розпорядженнями Голови правління ЗАТ “ЗАЗ”, директором НТЦ, “Положенням про СП «Електронтранс» ”, діючими нормативними і довідковими матеріалами, інструкціями, плановими завданнями, графіками виконання робіт, правилами внутрішнього трудового розпорядку заводу.

Начальник СП «Електронтранс» здійснює управління науково-дослідними і конструкторсько-технологічними роботами та виробничо-господарською діяльністю СП «Електронтранс» через своїх заступників і керівників структурних підрозділів. Вказівки, дані ним є обов’язковими для виконання всіма підлеглими його працівниками СП «Електронтранс» .

Начальник СП «Електронтранс» регламентує обов’язки, права та відповідальність усіх працівників СП «Електронтранс» узгоджує їх посадові інструкції та організовує дійовий контроль виконання всіх своїх розпоряджень, а також діючих на підприємстві наказів, розпоряджень, положень, інструкцій.

Основним завданням начальника СП «Електронтранс» є:

1. Координирует работу технических служб структурных подразделений предприятия, ориентированных на выпуск автобусов и троллейбусов, планирует комплексную автоматизацию и механизацию этих производств, осуществляет руководство текущим и перспективным планированием технического развития, внедрение научно-технических достижений, новой техники и прогрессивной технологии в структурных подразделениях предприятия, ориентированных на выпуск автобусов.

. Осуществляет контроль за заключением и исполнением договоров, связанных с внедрением новой техники, а также за финансированием и правильностью расчетов экономической эффективности мероприятий по освоению новой техники и технологии, новых видов сырья и готовой продукции.

Основним завданням Головний конструктора є:

· розробка нових конструкцій і модернізація існуючих автобусів і тролейбусів на рівні сучасних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки і техніки; найбільш ефективних, техніко-економічних рішень; впровадження нових розробок у виробництво, обґрунтування економічної ефективності нових розробок.

· Пред’явлення і здача зразків нових виробів приймальним комісіям, розгляд рекламацій на вироби і прийняття по них заходів.

· Виконання науково-дослідних робіт з тематики ЗАТ “ЗАЗ” згідно плану.

· Виконання науково-дослідних робіт із науково-дослідними і проектно-конструкторськими організаціями.

· Складання місячних і щорічних планів та звітів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

Основним завданням Головного технолога є:

· Розробка і впровадження у виробництво технологічної документації, яка забезпечує виконання виготовлення продукції високої якості.

· Розробляє і впроваджує заходи з впровадження у виробництво нової техніки i більш ефективних техпроцесiв, які забезпечують зниження трудових i матеріальних витрат та краще використання виробничих потужностей технологічного обладнання.

· Через технологiчнi бюро виробничих підрозділів, надає оперативну допомогу при виконанні робіт, пов’язаних з технологією виробництва. .

· Розробляє і реалізує заходи,які визначають технічну політику підприємства з технології виробництва продукції автобусобудування.

· Розробляє технологічні маршрути виготовлення продукції.

· Виконує розрахунок виробничих потужностей підприємства.

· Підготовляє технiчнi завдання, техніко-економічні обґрунтування для придбання нового i замiни морально застарiлого i фізично-зношеного обладнання.

· Розробляє технологiчне планування цехiв автобусобудування.

· Розробляє i втiлює план заходiв з зниження собiвартостi продукцii і продуктивностi працi.

· Організовує проробку на виробничу технологічність відділами підприємства конструкторської документації,на нові і модернізовані діючі вироби, приймання, реєстрація, узагальнення, оформлення пропозицій технічних служб підприємства на зміну конструкторської документації за результатами опрацювання на технологічність.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Іноземні інвестиції в Україну
Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва і створення ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється ...

Аналіз фінансового стану та облік фінансових результатів (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю Родіна-Агро Жовтневого району)
Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаціїних процесів. О ...

Еластичність попиту по ціні та по доходу та її зміни
В сучасних умовах вивчення реакції ринку на господарську діяльність підприємств дозволяє упорядковувати розвиток ринкових відносин, зробити їх менш стихійними і більш передбачуваними. Н ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.