Меню сайту

Програмне забезпечення

Ввійдіть у MS DOS Comander.

Натисніть одночасно клавіші «Alt» i «F1». На екрані з'явиться таблиця з дисководами.

Клавішами →, ← (або «мишкою») виберіть диск С i натисніть «Enter».

Клавішами ↑, ↓(або «мишкою») знайдігь надпис ДИ 1 i натисніть «Enter».

Курсором знайдіть напис «keyrus corn» i натисніть «Enter».

Курсором знайдіть напис «expert exe» i натисніть «Enter».

появою на дисплеї переліку запропонованих методів оцінки конкурентоспроможності товару курсором клавіші ↑ або ↓ оберіть метод, за яким Ви будете оцінювати товар i натисніть «Enter». Розглянемо етапи роботи з програмою для кожного методу.

Метод відповідності споживчим вимогам

Клавішею цифри оберіть кількість показників для оцінки конкурентоспроможності товару i натисніть «Enter».

Введіть словами найменування першого показника i натисніть «Enter». Далі так само введіть інші показники.

Після введення вcix показників на екрані з'явиться таблиця:

Так, відповідає Ні, не відповідає

По кожному показнику, який Ви визначили, необхідно підтвердити його відповідність або невідповідність визначеним вимогам. Якщо показник відповідає вимогам, то натисніть клавішу «Enter», якщо Hi - курсором перейдіть на «Hi, не відповідає» i натисніть клавішу «Enter». Після цієї операції на моніторі з'явиться значення рівня конкурентоспроможності товару у балах.

На моніторі з'явиться таблиця <так <ні . Якщо Ви бажаєте продовжити оцінку іншого товару цим методом, натисніть клавішу «Enten>, якщо Hi - курсором -» виберіть «Hi» i натисніть «Enter». На моніторі з'явиться оцінка конкурентоспроможності товару методом відповідності споживчим вимогам у відносних показниках.

Натисніть клавішу «Enter». На екрані з'явиться питання:

«Продовжити роботу?». Якщо так - натисніть «Enter», якщо Hi -курсором виберіть «ні» i натисніть «Enter».

Якщо Ви обрали так, на екрані з'явиться перелік запропонованих методів конкурентоспроможності товару.

Метод порівняння з базовим зразком

Клавішею цифри виберіть кількість показників для оцінки конкурентоспроможності товару i натисніть «Enten».

Введіть словами найменування першого показника i натисніть „Enten”.

На екрані з'явиться таблиця:

Якщо Ви ввели показник якості або ринковий показник, натисніть «Enter», якщо економічний (ціновий), - курсором ↓ виберіть економічний показник i натисніть «Enter» 2 рази.

Введіть бал оцінки кожного показника конкурентоспроможності товару i натисніть «Enter» теля кожного з них.

Натисніть «Enter». На екрані з'явиться таблиця:

Показники конкурентоспроможності

Товар

Базовий

Показники якості: 1. 2.

Натисніть «Enter», введіть бал оцінки, знову натисніть «Enter» i так по базовому зразку.

Натисніть «end». На екрані з'явиться таблиця:

Показники конкурентоспроможності

Товар

Базовий

Економічні показники: 1. . 2. .

   

Повторіть описані у п. 3.4.5 дії. На дисплеї з'явиться значення рівня конкурентоспроможності товару.

Якщо Ви бажаєте оцінити інший товар, натисніть клавішу «Enter», якщо ні - курсором → оберіть „ні” i натисніть «Enter». На екрані щє раз з'явиться значення рівня конкурентоспроможності товару, який Ви оцінювали.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Адам Сміт як економіст
Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. ...

Дефекти ринку та механізми їх усунення
З давніх часів існування людства ринок визначався як місце торгівлі товарами. Він і зараз існує у вигляді колгоспних ринків, де реалізуються, головним чином, продукти харчування. Є й реч ...

Ефективність використання та механізм відтворення основних фондів
В процесі будь-якого виробництва здійснюється поєднання робочої сили та засобів виробництва. Засоби виробництва складаються із засобів праці та предметів праці у вартісному виражені вони ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.