Меню сайту

Формування стратегії конкурентоспроможності фірм

Концепція стратегічного управління представляє стратегічне управління у вигляді найважливішого життя сучасної організації, що стосується три таких життєво важливих, ключових сфер організації, що становить, як вироблення і здійснення стратегії розвитку і поведінки в зовнішній сфері, вироблення і здійснення стратегії відносно створюваного організацією продукту і, нарешті, вироблення і реалізація стратегії відносно персоналу організації.

Визначення стратегії для підприємства принципово залежить від конкретної ситуації, в якій воно знаходиться. Проте існують загальні підходи до формулювання стратегії і деякі загальні рамки, в які вписуються стратегії.

У найзагальнішому вигляді стратегія це генеральний напрям дії організації, проходження якому в довгостроковій перспективі повинно привести її до мети. Таке розуміння стратегії справедливе тільки при розгляді верхнього рівня організації. Для нижчого рівня в ієрархії стратегія верхнього рівня перетворюється на мету, хоча для вищого рівня вона є засобом. При визначенні стратегії фірми керівництво стикається з трьома основними питаннями, пов'язаними з положенням підприємства на ринку:

- який бізнес припинити;

- який бізнес продовжити;

- в який бізнес перейти;

Це означає, що стратегія концентрує увагу і пов'язана з тим:

- що організація робить і чого не робить;

- що важливіше і що менш важливе в здійснюваною організацією діяльності.

Існують три основні області вироблення стратегії підприємства на ринку.

Перша область пов'язана з лідерством в мінімізації витрат виробництва. Даний тип стратегій пов'язаний з тим, що підприємство добивається найнижчих витрат виробництва і реалізації своєї продукції. В результаті цього вона може за рахунок низьких цін на аналогічну продукцію добитися завоювання більшої частки ринку. Підприємства, що реалізовують такий тип стратегії, повинні мати хорошу організацію виробництва і постачання, хорошу технологічну і інженерно-конструкторську базу, а також хорошу систему розподілу продукції, тобто, щоб добиватися найменших витрат, на високому рівні повинно здійснюватися все те, що пов'язане з собівартістю продукції. Маркетинг же при даній стратегії не повинен бути високо розвинений.

Друга область вироблення стратегії пов'язана із спеціалізацією у виробництві продукції. В цьому випадку підприємство повинне здійснювати високоспеціалізоване виробництво і маркетинг для того, щоб ставати лідером у виробництві своєї продукції.

Це призводить до того, що споживачі вибирають дану марку, навіть якщо ціна і достатньо висока. Підприємства реалізовують цей тип стратегії мають високий потенціал для проведення НІОКР, прекрасну систему забезпечення високої якості продукції, а також розвинену систему маркетингу.

Третя область визначення стратегії відноситься до фіксації певного сегменту ринку і концентрації зусиль фірми на вибраному ринковому сегменті. В цьому випадку підприємство не прагнути працювати на всьому ринку, а працює на його чітко певному сегменті, досконально з'ясовувавши потреби ринку у визначеного типу продукції. В даному випадку підприємство може прагнути до зниження витрат або ж проводити політику спеціалізації у виробництві продукту. Можливо і поєднання цих двох підходів. Проте абсолютно обов'язковим для проведення стратегії третього вигляду є те, що підприємство будує свою діяльність на аналізі потреб клієнтів певного сегменту ринку, тобто, повинна в своїх намірах виходити не з потреб ринку взагалі, а з потреб цілком певних або навіть конкретних клієнтів.

Подібні статті по економіці

Управління якістю продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої, насамперед, рівнем задоволення потреб суспільства з найме ...

Інфляція в Україні
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

Аналіз та характеристика діяльності ВАТ Львівхім
Метою виробничої практики з фаху є розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення при ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.