Меню сайту

Економічне середовище й виявлення небезпек

Економічне середовище підприємства являє собою сукупність суб'єктів, умов, процесів, які прямо або побічно впливають на діяльність підприємства, і, отже, на його економічну безпеку.

До суб'єктів економічного середовища відносять:

держава,

конкуренти,

постачальники,

клієнти,

контактні аудиторії.

Однак, найбільший вплив на економічну безпеку підприємства робить діяльність держави й конкурентів.

Негативні й позитивні наслідки діяльності державних структур представлені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Можлива реакція підприємства на втручання держави

Важіль

сила дії важеля

результати дії важеля

Позитивні

негативні

Державна влада

повна відсутність державної власності

повна ініціатива підприємця

погроза банкрутства

незначна частина держвласності більша частина акцій у держвласності

додаткове джерело засобів доступ до досягнень науки

відсутність доступу до досягнень науки погроза націоналізації, можливо неефективне використання основних засобів

винятково держвласність

можливість розвивати прогресивні галузі

повна залежність від держбюджету

Державні інвестиції

повна відсутність держінвестицій

розвиток приватної ініціативи

не розвиваються нові виробництва

незначна частина інвестицій

значна увага провідним галузям

недолік засобів для нових виробництв

значна частина інвестицій

швидкий розвиток стратегічних галузей

погроза непропорційного розвитку

переважна частина інвестицій

рішення соціальних програм

відсутність приватної ініціативи

Субсидії й дотації

повна відсутність субсидій

пошук нових шляхів виходу із кризи

перехід кризи у важкі форми

використання субсидій і дотацій якщо буде потреба

усунення бюджетних диспропорцій

можливий дефіцит бюджету, відмова від пошуку власного виходу із кризи

активне використання субсидій і дотацій

відновлення основних фондів підприємства

зниження ініціативи керівництва підприємства

Податки

низькі ставки податків

підйом підприємництва

не поповнюється бюджет

середні ставки податків

розвиток підприємницької ініціативи

немає диференційованого підходу до виробника

високі ставки податків

поповнення бюджету

неконкурентоспроможна продукція, зупинка виробництва

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Фірма в умовах монополістичної конкуренції
Термін «фірма» досить часто повторюється і в економічній літературі, і в побуті. Між тим у зако­нодавстві України такої категорії немає взагалі. Замість неї використовується поняття «підприє ...

Загальна характеристика господарської діяльності ДП Тростянецьводоканал
Актуальність дипломної роботи полягає у орієнтації на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваю ...

Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
Комерційні організації активно залучають позикові кошти, зокрема використовують кредити банків, товарні кредити, акціонерний капітал. Використання кредитів характерне для підприємств, що ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.