Меню сайту

Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ «ЕК «Херсонобленерго»

Новітній, нинішній етап розвитку енергопостачального підприємства області розпочався у 1995 році (Указ Президента України від 04.04.1995 року №282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України"). Ось головні етапи поступального розвитку підприємства:

І етап - квітень 1995 року - відокремлення від ВЕО "Одесаенерго" структурного підрозділу та створення Державного енергопостачального підприємства "Херсонобленерго";

ІІ етап - серпень 1995 року - створення Державної акціонерної енергопостачальної компанії "Херсонобленерго";

ІІІ етап - грудень 1998 року - перетворення Державної акціонерної енергопостачальної компанії "Херсонобленерго" у Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго";етап - закінчення приватизації ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" (засвідчено наказом Фонду держмайна України №1230 від 11.07.2001 року).

Головна мета діяльності компанії - досягнення прибутку для задоволення інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб працівників компанії за рахунок передачі та надійного постачання електричної енергії споживачам в умовах функціонування єдиної енергосистеми України.

Основні та супутні види діяльності компанії:

постачання електроенергії за регульованим тарифом;

передача електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами;

експлуатація ліній електропередач та підстанцій;

проектування, будівництво, розширення, реконструкція, технічне переозброєння і капітальний ремонт електричних мереж;

здійснення нагляду за засобами обліку, технічним станом електроустановок та електричними мережами споживачів та споживанням електричної енергії;

Основні види діяльності компанії ліцензовані, решта дозволена спеціальними розпорядженнями НКРЕ. Компанія не має власної генерації - вся електроенергія купується в Оптовому ринку електроенергії України.

Загальна площа регіону обслуговування - 28 500 км, що обслуговуються 19 структурними підрозділами. Електричні мережі компанії складаються із 5-ти класів напруги загальною довжиною 27,1 тис. км. Довжина кабельних ліній електропередачі - 1 012 км. Кількість знижувальних підстанцій 35-154 кВ - 217 шт. Кількість силових трансформаторів, встановлених на знижувальних підстанціях 0,4-154 кВ - 5 050 шт.

Органами управління ВАТ „ЕК ”Херсонобленерго” є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління (рис. 2.1). Правління ВАТ „ЕК” Херсонобленерго” очолює Голова правління Ігор Миколайович Сафронов.

Проаналізувавши організаційну структуру, стає очевидно, що комерційною діяльністю займається директор з комерційної діяльності, якому підзвітні перший заступник директора з комерційної діяльності та заступник директора. Перший заступник керує грошовою частиною діяльності та підключенням-відключенням постачання електроенергії. Також в його прямому підпорядкуванні існують служба збуту, яка в свою чергу займається роботою з Енергоринком та незалежними постачальниками. Саме вона наглядає за кількістю та розподіленням збутової енергії. Відділ по роботі з побутовими споживачами займається розрахунками окремо з домашніми хазяйствами. Заступник комерційного директора займається технічною частиною діяльності для вдалого збуту електроенергії. В цей відділ входять інспекція, служба пофідерного аналізу та договірний відділ. Інспекція та сектор РиК, який туди входить наглядає за межовими величинами споживання та потужністю. Служба пофідерного аналізу займається зведенням балансу надходження і віддачі електроенергії. Метрологічна служба займається встановленням, ремонтом та перевіркою лічильників.

Рис. 1.1 - Організаційна структура ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

Всі ці відділи існують для вдалої роботи кампанії у сфері збуту та постачання електроенергії, а саме для успішної роботи комерційного відділу на підприємстві.

Компанія не має права на самостійне ціноутворення, тому що всі тарифи на електроенергію утворюються Національною комісією регулювання електроенергетики України в м. Києві, яка займається забезпеченням проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії. В таблиці 2.1 наведені встановлені НКРЕ України роздрібні ціни на електроенергію для споживачів.

Таблиця 1.1 - Роздрібні тарифи на електроенергію

Рік, місяць

Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп/кВт∙год

1 клас напруги

2 клас напруги

Січень 2008 р.

30,07

41,16

Січень 2009 р.

43,59

58,46

Січень 2010 р.

47,32

62,71

Червень 2010р.

52,04

68,05

Січень 2011р.

57,47

72,03

Грудень 2011р.

67,10

87,62

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Управління оборотними коштами
оборотні кошти платоспроможність ліквідність Сучасний український бізнес диктує нагальну потребу формування цілісної системи керування фінансами вітчизняних компаній. Для передових україн ...

Визначення та аналіз доходів аеропорту (на базі матеріалів міжнародний аеропорт Харків)
Актуальність теми. Реалізація економічної стратегії розвитку підприємства здебільшого визначається обсягом доходу, який отримується. Так, від його розміру залежать можливості підприємств ...

Визначення конкурентоспроможності оптового торгівельного підприємства Авіс
Об'єктивні чинники, що пояснюють багато глибинних причин наших економічних і соціальних труднощів, темпів економічного розвитку, що знижуються, за останні десятиліття, з одного боку, і п ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.