Меню сайту

Аналіз факторів, що впливають на обсяг доходів підприємства від операційної діяльності

Аналіз факторів, що впливають на обсяг доходів торговельного підприємства ТОВ «Боярські Ряди» від операційної діяльності включає наступні етапи роботи:

вивчення впливу на обсяг комерційного доходу (доходу від реалізації) таких факторів, як обсяг товарообороту та середній рівень комерційного доходу шляхом застосування методу ланцюгових підстановок або індексного методу;

кількісну оцінку впливу на загальний обсяг комерційного доходу товарообороту закупівлі та середнього рівня торговельної надбавки;

дослідження впливу на обсяг комерційного доходу (доходу від реалізації) таких факторів, як обсяг товарообороту (в фактичних та співставних цінах), індексу цін, структурних зрушень в доходах від операційної діяльності та рівня комерційного доходу шляхом застосування методу ланцюгових підстановок.

Аналізуючи дану модель спостерігаємо позитивну тенденцію до зростання комерційного доходу в 2010 році на 14082 тис. грн. та в 2011 - на 4885,67 тис. грн. в цілому. Більш впливовим фактором на зміну комерційного доходу в даній моделі є зміна обсягу товарообороту. Завдяки його приросту у 2010 році на 24997 тис. грн. або 22,12%, комерційний дохід зріс на 8375,92 тис. грн Також в цей період спостерігалось значне підвищення рівня комерційного доходу через зростання попиту на продукцію підприємства та збільшення кількості контрактів на оптове постачання. Зростання рівня комерційного доходу в 2010 році на 4,14% призвело до збільшення обсягів комерційного доходу підприємства на 5706,08 тис. грн.

В 2011 році темпи приросту результативного показника, як і тих, що на нього впливають були в кілька разів меншими, ніж у 2010 році. Тому в загальному приріст комерційного доходу склав 4885,67 тис. грн., відповідно

за рахунок товарообороту реалізації зріс на 2951,06 тис. грн., а за рахунок рівня - на 8375,92 тис.

Також обсяг доходів торговельного підприємства прямо пропорційно залежить від середнього рівня торговельної надбавки (СРН), товарообороту закупівлі (ТО зак) та товарообороту реалізації (ТО реал). Залежність між цими чинниками може бути представлена наступним чином:

(2.7)

За допомогою даних таблиці 2.8 бачимо що на торговельному підприємстві ТОВ «Боярські Ряди» загальний обсяг комерційного доходу зростає в більшій мірі від підвищення підприємством рівня торговельної надбавки на товари, а також від збільшення товарообороту закупівлі. За рахунок зростання рівня торговельної надбавки на 9,8% і досягнення рівня 60,37 % у 2010 році обсяг комерційного доходу підприємства зріс на 8581,57 тис. грн Таке стрімке підвищення рівня надбавки було зумовлено закупівлею деякої групи товарів в іноземній валюті на час дестабілізації гривні в країні. Також на протязі року підприємство збільшило власну частку ринку, тому дане підвищення було обґрунтоване і доцільне. В свою чергу зріс і товарооборот закупівлі (на 10915 тис. грн.), що спричинило збільшення комерційного доходу на 5500,43 тис. грн В результаті загального впливу факторів обсяг комерційного доходу зріс в 2010 році на 14082,0 тис. грн.

В 2011 році темп росту всіх показників зменшились. Зростання товарообороту закупівлі забезпечило приріст комерційного доходу у розмірі 1783,2 тис. грн., а за рахунок рівня торговельної надбавки на товари - на 3102,46 тис. грн. відповідно. В результаті впливу цих факторів обсяг комерційного доходу збільшився на 4885,67 в 2011 році.

Наступною моделлю аналізу факторів, що впливають на обсяг комерційного доходу підприємства від реалізації товарів слід віднести обсяги та структуру реалізації товарів, рівень доходів від реалізації та індекс цін, що суттєво впливає на суму реальних доходів.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Економічна діяльність
Економічна діяльність, як центральний і визначальний елемент економічної культури Економічній культурі характерна кожному з елементів економічної системи, усім видам, способам і ф ...

Управління товарними запасами
Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відно ...

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.