Меню сайту

Сучасні соціальні, економічні та екологічні проблеми зайнятості населення та перспективи ефективного використання трудових ресурсів Київської області

Однією з найважливіших суспільних проблем області є підвищення ефективності використання трудових ресурсів у сільському господарстві. Хоча в цьому секторі виробництва зараз офіційно працює близько 5 млн. чол., але в багатьох господарствах спостерігається найгостріший дефіцит робочої сили. Причини цього полягають, в низькій ефективності сільськогосподарського виробництва, низькому рівні механізації і електрифікації багатьох виробництв, демографічних проблемах, відтоку молоді із сільських районів через соціальні причини і невпорядкованість побуту, недосконалості законодавчої бази щодо підтримки державою сільського господарства та виробників сільськогосподарської продукції, відсутності чіткої та послідовної програми фінансування сільськогосподарської діяльності, незавершеності земельної реформи в Україні та тощо [24, с. 74].

Негативним явищем сучасного етапу розвитку України, слід вважати наявність тіньового сектору економіки, який охоплює 55-60% всього виробництва у державі і в сфері, де задіяно велику кількість трудових ресурсів, особливо молоді.

Зайнятість трудових ресурсів має два аспекти прояву:

Просторовий, який пов'язаний із структурою розподілу трудових ресурсів по території, галузям виробництва та окремим підприємствам. В цьому аспекті є певні проблеми зайнятості, пов’язані з припиненням діяльності або скороченням обсягів виробництва багатьох підприємств, наслідком чого є скорочення чисельності працівників і їх примусове звільнення з роботи. Такі проблеми зараз охоплюють понад 65% підприємств України.

. Часовий аспект, пов'язаний з обмеженим часом використання робочої сили в процесі виробництва: сезонна робота, не повний робочий тиждень або робочий день і т.д [2, с.78].

Зрозуміло, що зниження зайнятості трудових ресурсів за обома зазначеними вище аспектами суттєво впливає на економічні показники розвитку держави.

Проблеми неповної зайнятості трудових ресурсів призвели до того, що в Україні з 1992 року з’явилась категорія людей зі статусом «безробітний».

У даний час основними причинами безробіття у області є: зменшення потреби окремих виробництв в трудових кадрах, скорочення обсягів виробництва, ліквідація окремих організацій і підприємств, недостатній економічний захист виробників вітчизняної продукції, соціальна незахищеність працівників та інше.

Економічний розвиток Київщини значною мірою залежить від успішного розвитку аграрного сектора промисловості. Без перебільшення можна сказати, що аграрний сектор відіграє основну роль у підтримці національної безпеки нашої держави, забезпечуючи виробництво десятої частини валового продукту та більше ніж 90% вітчизняних продуктів харчування для населення.

З вирішенням економічних, соціальних та демографічних проблем Київської області нерозривно пов'язаний успішний розвиток ринку праці аграрних районів. Тому, питання продуктивної зайнятості сільського населення, збереження та оновлення трудового потенціалу на селі завжди було та залишається у сфері надзвичайної актуальності.

Протягом поточного року послугами служби зайнятості скористалося 31824 незайнятих громадянина, з них кожен третій (10619 осіб - 33,4%) - житель сільської місцевості. Найбільше селян звертаються до центрів зайнятості з метою пошуку роботи в Переяслав-Хмельницькому, Васильківському, Рокитнянському, Макарівському, Згурівському, Богуславському районах (до 50%). А в Баришівському, Володарському, Миронівському, Іванківському, Ставищанському, Таращанському і Тетіївському районах сільських жителів - користувачів нашими послугами переважна більшість (60 -76%).

Відповідно до статистичних даних рівень безробіття в сільськогосподарських районах значно перевищує цей показник серед міських жителів. Так, якщо станом на 1 червня в промислових районах (Вишгородський, Києво-Святошинський, Бориспільський, Броварський, Ірпінський) рівень зареєстрованого безробіття не дотягував до 1%, то в районах сільськогосподарського спрямування він перевищував 5%.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві ТОВ Гіпрон
В сучасних умовах господарювання економіка України потребує глибоких і структурних зрушень. В цих умовах центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки п ...

Загальна характеристика системи менеджменту підприємства
Формування ринкової економіки здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні різних форм власності та способів господарювання. Адміні ...

Аналіз особливостей формування державного регулювання будівельної індустрії України
Україна має значний промисловий потенціал. Сучасна економіка України характеризується нецілісністю внаслідок переходу від однієї економічної системи із властивими їй економічними формам ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.