Меню сайту

Загальна оцінка діяльності підприємства

Дочірне підприємство Івано-Франківськ "ЛУКОЙЛ" створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку. "ЛУКОЙЛ" входить до складу концерну "ЛУКОЙЛ".

Для проведення економічного аналізу "ЛУКОЙЛ"застосовані кількісні та якісні кількісні показники. До них відносяться обсяг реалізації продукції, середня спискова чисельність чоловік, основні виробничі фонди тис. грн, фонд оплати праці тис. грн, собівартість одної тони виробленої продукції, прибуток тис. грн. Зведені дані подані в таблиці.

Таблиця 2. 1 - Основні ТЕП діяльності підприємства

Показники

Роки

2008

2009

2010

Факт

Факт

Факт

Обсяг реалізації продукції, тис. грн

62152,8

60180,1

499115,211

Середня спискова чисельність, чол

430

403

395

Основні виробничі фонди, тис. грн

1025,0

985,3

859,7

Фонд оплати праці, тис. грн

1483,2

1300,5

1299,8

Собівартість 1т продукції, грн

120

115

102

Прибуток, грн

745833

69207

50916

Аналізуючи основні ТЕП можна зробити висновок.

Обсяг продукції в 2009 році порівняно з 2008 роком знизився на 3,17%, а 2010 році на 19,69%.

Протягом 2008-2010 років середньоспискова чисельність знижується. В 2009 році на 6,28% в 2010 році на 8,14%. Це зумовлено зниженням обсягу реалізації продуктів та скороченням кадрів.

Вартість основних фондів у порівнянні з першим роком у другому році знизилась на 3,8%, і в третьому році знизилась на 16,42%. Зменшення вартості основних фондів зумовлено вилученням деяких основних засобів, які були безпосередньо зайняті в реалізації продукції, та фізичним зносом техніки (бензовози, резервуари для зберігання пального, колонки АЗС та ін.).

Фонд оплати праці знижується протягом 2008-2010 років відповідно на 12,32% та 12,37% у порівнянні з першим роком. Це зумовлено скороченням чисельності працівників.

Аналізуючи собівартість продукції бачимо, що вона спадає протягом аналізуємого періоду, відповідно на 4,17% у 2009 та 15% у 2010 році. Це зумовлено зменшенням змінних витрат при перевезені нафтопродуктів і скороченням персоналу, введенням нового обладнання.

Прибуток підприємства протягом 2008-2010 зменшується відповідно на 7,2% та 31,74% у порівнянні з 2008 роком.

Аналіз динаміки й виконання плану реалізації продукції дозволяє визначити фактори зміни її об’єму.

Таблиця 2. 3 - Аналіз виконання плану реалізації нафтопродуктів ДП Івано-Франківськ продукт.

Роки

План

Факт

% виконання

Відхилення

2008

65900

62153

93,1

-3747

2009

62150

60180

96,8

-1970

2010

60180

49915

82,9

-10265

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
інноваційний інвестиційний економічний ефект Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації ...

АПК в сучасних умовах господарювання
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Економiчне обґрунтування напрямiв пiдвищення ефективностi використання основних фондiв підприємства
Актуальність теми: ринкові методи господарювання вимагають того, що будь-який ресурс який є у наявності субьктів господарювання повинен використовуватись із відповідною віддачею. Проблем ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.