Меню сайту

Сутність та класифікація економічної ефективності, види економічних ефектів

Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників держави.

Термін «ефект» у перекладі з латинської означає «результат». Отже, категорія «ефективність» може інтерпретуватись як «результативність». Термін «ефект» має значення результату, наслідку зміни стану певного об’єкта, зумовленої дією зовнішнього або внутрішнього фактора. Якщо провести математичну аналогію, то ефект - це дельта, приріст деякої змінної або різниця її попереднього і наступного значень. Зрозуміло, що значення цієї дельти може бути як додатним, так і від’ємним, або взагалі нульовим. Подібно до цього й ефект може бути як позитивним, коли зміни є корисними, так і негативним, коли зміни деструктивні, або нульовим, коли змін немає. Утім, останній випадок, а саме коли результат нульовий, можна в конкретних умовах вважати або позитивним, або негативним ефектом і окремо не розглядати.

Ефективність виробництва - це об’єктивна економічна категорія, що характеризує ступінь досягнення загальних і окремих результатів від оптимального використання всіх ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових) [20].

Для практичного використання цієї економічної категорії при плануванні і обліку необхідно розглядати її у різних аспектах (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Класифікація видів і форм прояву ефективності

Критерій класифікації

Види ефективності

1

За наслідками отриманих результатів

економічна ефективність

соціальна ефективність

економічно - соціальна ефективність

2

За характером здійснюваних витрат

ефективність застосовуваних ресурсів

ефективність витрат (спожитих ресурсів)

3

За видами господарської діяльності

ефективність виробничого виду діяльності

ефективність торговельного виду діяльності

ефективність страхового виду діяльності

банківського виду діяльності

ефективність інших видів діяльності

4

За рівнем об’єкта господарювання

ефективність галузі в цілому

ефективність галузі

ефективність об’єднання підприємств

ефективність підприємства

ефективність структурного підрозділу підприємства

ефективність виробництва окремих видів продукції

5

За рівнем оцінювання

ефективність рівня суспільства

ефективність суб’єкта підприємництва

6

За умовами оцінювання

реальна ефективність

розрахункова ефективність

умовна ефективність

7

За ступенем збільшення ефекту

первісна ефективність

мультиплікаційна ефективність

8

За метою визначення

абсолютна ефективність

порівняльна ефективність

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Вплив змін у вартості життя на розмір доходів
купівельний споживчий економічний населення Сучасна економіка є нестабільною і невизначеною. І це усім відомий факт, що був доведений багатьма вченими численну кількість разів. Влада з ...

Шляхи підвищення рентабельності підприємства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Суть фінансової дія ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.