Меню сайту

Аналіз управління оборотними активами підприємства

В наступний таблиці я проаналізую динаміку активів всього, оборотних активів та частку оборотних активів в активах всього.

Таблиця 2.1

Управління оборотними активами підприємства

2008

2009

2010

2011

2012

Активи всього (тис. грн.)

75213.4

103749.8

110591

167166

205347

Оборотні активи (тис. грн.)

30359.3

57326.4

59710

98430

132136

Частка оборотних активів (%)

40%

55%

54%

59%

64%

На основі даних з Таб. 2.1 відобразимо динаміку активів (Рис. 2.1).

Рис. 2.1 Графік зростання Активів всього.

Величина активів демонструє стійку тенденцію до зростання, так з 2008 по 2012 рік активи зросли з 75 млн. 213.4 тис. грн. до 205 млн. 347 тис. грн., що в абсолютному значені складає 130 млн. 133.6 тис. грн., або на 173%.

Середньорічний темп зростання склав Найбільше зростання зафіксоване в 2011р. і склало 56 млн. 575 тис. грн., або 51%. Найменше склало 68 млн. 41.2 тис. грн., або 6% в 2010р.

Темп зростання перевищив середньорічний в 2008 (46%), 2009 (38%) та 2011 (34%) роках.

На основі Таб. 2.1 відобразимо динаміку оборотних активів (Рис. 2.2).

Рис. 2.2 Графік зростання оборотних активів.

Оборотні активи демонструють стійку тенденцію зростання, так з 2008р. по 2012р. вони зросли з 30 млн. 359.3 тис. грн. до 132 млн. 136 тис. грн., що в абсолютному значені складає 101 млн. 776.7 тис. грн., або на 335%. Середньорічний темп зростання склав . Найбільше зростання зафіксоване в 2009р. воно склало 26 млн. 967.1 тис. грн., або 89%. Найменше зростання склало 2 млн. 383.6 тис. грн., або 4% в 2010 р. Темп зростання перевищив середньорічний в 2009р. (89%) и 2011 р. (65%). Зростання величини оборотних активів в 2009 та 2011 рр. відбулося за рахунок дебіторської заборгованості.

На основі Таб. 2.1 відобразимо динаміку частки оборотних активів (Рис. 2.3).

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Управління якістю продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої, насамперед, рівнем задоволення потреб суспільства з найме ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.