Меню сайту

Організаційно-економічна характеристика підприємства

"Баштанський сирзавод" введений у дію у 1973 році. У грудні була виготовлена перша продукція заводу. У березні 1995 року завод був перетворений у акціонерне товариство закритого типу шляхом викупу організацією орендарів державного майна орендного підприємства "Баштанський сирзавод" у відповідності до Договору купівлі-продажу №1/634 від 21.06.1994 р. Рішенням загальних зборів акціонерів від 25.03.2011 р. найменування змінено з закритого акціонерного товариства ""Баштанський сирзавод" у публічне акціонерне товариство "Баштанський сирзавод".

Структура товариства складається з адміністративних, виробничих і допоміжних підрозділів. Організаційно-функціональна схема товариства складається з трьох рівнів:

рівень - вище керівництво: виконавчий орган - голова і члени правління, головний бухгалтер, наглядова рада, ревізійна комісія. Виконавчому органу підпорядковуються керівники виробничих підрозділів: комерційний директор, директор з сировини, головний інженер, завідуючий виробництвом, завідуючий лабораторії, уповноважений представник голови правління з якості.

рівень управління складається з керівників виробничих і обслуговуючих підрозділів: відділ маркетингу, відділ збуту, планово-економічний відділ, бухгалтерія, інженер з сировини, технолог, головний механік, головний енергетик, інженер-будівельник, інженер-програмист, інженер по ТБ, завідуючий гаражем.

рівень управління - безпосередньо виробничі і обслуговуючі підрозділи: виробничі цехи (сироробний, камера визрівання сирів, цільномолочної продукції і масла, чедерних сирів, плавлених сирів), підготовчого виробництва (пункти збору молока, цех прийоми молока, апаратний цех), цех готової продукції, допоміжні служби: гараж, транспортний відділ, диспетчерська, відділ головного енергетика, відділ головного механіка, компресорний цех.

Основна продукція, яку виробляє товариство - твердий сир. Частка твердих сирів у совокупній реалізації за 2012 рік склала 61,1%. Виробляється 16 видів твердих сирів. Масло вершкове (два види) - 10%. Сири чедерні (5 видів) - 9,9%. Сирки плавлені (чотирнадцять видів) - 7,2%. Цільномолочна продукція (7 видів) - 9,4%. Продукція, що виробляється, сертифікована відповідними службами, при відвантаженні проходить контроль якості лабораторної служби, технології на виробництво цільномолочної продукції жорство регламентуються нормативно-правовими документами (ГОСТ, ДСТУ, ТУ). Всі продукти виробництва є товарами широкого споживання і короткотривалого користування, також усі вони є товарами повсякденного попиту. споживачі продукції загалі шари населення.

При формуванні фінансової діяльності значна увага приділяється визначенню витрат, пов'язаних з питаннями якості, починаючи від маркетингових досліджень і закінчуючи продажем продукції. Щомісячно керівництво товариства аналізує результати фінансової діяльності та, при необхідності, вносить корективи до планів з урахуванням прийнятих цілей підприємства. Також при формуванні фінансової діяльності враховуються тимчасово вільні кошти, які спрямовуються на модернізацію підприємства, впровадження нових технологій, методів роботи, підвищення кваліфікації персоналу. Управління фінансовими ресурсами на підприємстві здійснюється на засадах фінансових планів: стратегічних (перспективних) і оперативних (поточних). Мета фінансового планування узгодити статті витрат і доходів підприємства (прогнозовані). виходячи з плану надходжень грошових коштів, прогнозуються можливі фінансові витрати (контроль за якими здійснює рада директорів, шляхом затвердження відповідних нормозатрат, підписанням договорів і т. і.): витрати на підтримку діяльності підприємства (зарплати працівників, утримання і ремонт обладнання і майна, інших основних засобів); витрати на виконання договірних зобов'язань (розрахунки з постачальниками); витрати на розвиток і удосконалення підприємства (виробнича і соціальні сфери). Фінансові плани розглядаються і затверджуються на зборах ради директорів. Для аналізу виконання фінансових планів і поліпшення фінансового стану підприємства кожний місяць розглядаються кредиторська і дебіторська заборгованості, визначаються шляхи їх зменшення і подальшої оптимізації. на підприємстві створена чітка структура управління фінансами, яка визначається відношенням на цей час з: державою - при виплаті податків, кредитною системою - при отриманні кредитів і їх виплаті; страховими фірмами; покупцями продукції; постачальниками сировини і матеріалів, організаціями, що надають транспортні і інші послуги; робітниками підприємства. При цьому першочерговим завданням є своєчасні розрахунки з платежів до бюджету і виплата заробітної платні працівникам.

Подібні статті по економіці

Асоціація як форма організації об’єднань підприємств
асоціація господарський об’єднання Як правило, одним із перших питань, що постає під час створення об’єднань підприємців (далі - асоціацій), є вибір їхньої організаційно-правової форми і ...

Економіко-статистичне дослідження рівня витрат за 1 гривню запущеної в обіг продукції
В умовах ринкових відносин підприємству потрібне постійне вдосконалення стратегії розвитку та ефективності виробництва, для підвищення конкурентоспроможності товарів на ринку. Для досягн ...

Економіка природокористування
Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.