Меню сайту

Розрахунок собівартості та проекту ціни машино-години роботи машини

Собівартість машино-години роботи машини дорівнює:

, (3.1)

де Зоднораз - одноразові витрати до початку роботи машини на об’єкті, грн;

То - кількість годин робочого часу находження машини на об’єкті;

Зріч - річні умовно-постійні витрати (амортизаційні відрахування), грн; В интернет магазине russplav.com вы можете приобрести все для водного туризма.

Тр - річний корисний (ефективний) фонд роботи машини годин;

Зг - годинні витрати, грн;

Зн - накладні витрати на 1 машино-годину, грн.

грн

грн

Розрахунки виконуються за наступними формулами.

. Одноразові витрати до початку роботи машини на об’єкті:

, (3.2)

де Зп - витрати на навантаження та вивантаження машини з трейлеру при перевезенні її на об’єкт та назад на базу (приймаються 30 грн для всіх варіантів);

Зтр - витрати на перевезення машини на 1 км відстані (приймаються 15 грн для всіх варіантів;п - відстань від об’єкта до об’єкта або від бази до об’єкта туди та назад;пер - кількість перебазувань машини за рік.

грн

Ці витрати після модернізації не змінюються, тому що режим роботи машини прийнять незмінним для забезпечення співставимості розрахунків.

. Річні амортизаційні відрахування розраховуються за формулою

, (3.3)

де Ао (р) - амортизаційні відрахування на реновацію (повне відновлення) основних фондів, грн;

На (р) - норма амортизації на реновацію, % (див. дод. А);

Ка - коефіцієнт коректування норм амортизації на реновацію (див. дод. А).

грн

грн

. Годинні витрати залежать від часу роботи машин і складаються з наступних витрат:

3.1 основна зарплата робітників (Зосн);

3.2 додаткова зарплата (Здоп);

.3 відрахування на соціальні заходи (Всоц);

.4 витрати на паливо (Зтоп);

.5 витрати на мастило (Змаст);

.6 відрахування в ремонтний фонд на капітальний та всі види поточних ремонтів (Зрем).

Порядок розрахунку цих витрат наведено нижче.

3.1 Основна зарплата робітників

, (3.4)

де ГТСм, ГТСпом - діюча годинна тарифна ставка машиніста (6 розряд) та помічника машиніста (5 розряд).

Склад екіпажу машини визначається в залежності від місткості ковша (при місткості більше 0,4 м3 крім машиніста наявний ще і помічник машиніста).

грн

.2 та 3.3 Додаткова зарплата та відрахування на соціальні заходи розраховуються аналогічно, як для вузла.

грн

грн

.4 Витрати на паливо:

, (3.5)

де Рп - експлуатаційні годинні витрати палива, кг (див. дод. А);

Цп - ціна 1 кг палива, грн (за діючими цінами).

Після модернізації норма витрат палива на машино-годину зменшується (див. вихідні дані - дод. Б).

грн

грн

.5 Витрати на мастило

, (3.6)

де Рмаст - витрати мастила в розрахунку на годину роботи машини, кг. Їх можна прийняти рівними 4,5 - 5% від витрат палива;

Цмаст - ціна 1 кг мастила, грн (за діючими цінами).

грн

грн

Для розрахунків по модернізованій машині ціни на всі енергоносії та годинні тарифні ставки всіх робітників приймаються незмінними.

.6 Відрахування в ремонтний фонд можна прийняти рівними 0,8 - 1,2% від амортизаційних відрахувань у розрахунку на 1 годину роботи машини на об’єкті.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Визначення та аналіз доходів аеропорту (на базі матеріалів міжнародний аеропорт Харків)
Актуальність теми. Реалізація економічної стратегії розвитку підприємства здебільшого визначається обсягом доходу, який отримується. Так, від його розміру залежать можливості підприємств ...

Аналіз та характеристика діяльності ВАТ Львівхім
Метою виробничої практики з фаху є розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення при ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.