Меню сайту

Розрахунок повної собівартості та ціни нової машини та сумарних капітальних вкладень

Виробнича собівартість виготовлення нової машини визначається за формулою:

, (1.11)

де Свир (вузла) - виробнича собівартість вузла (таблиця 1.1);

- виробнича собівартість елементів конструкції (табл.1.3);

Сп/ф - витрати на покупні напівфабрикати на машину (задані у завданні);

Сскладання - витрати на складання машини (12.15% від суми попередніх витрат).

грн

Повна собівартість нової машини дорівнює

, (1.12)

де Зпозавир - позавиробничі витрати (це адміністративні витрати і витрати на збут, приймаються від 20 до 60% від Свир).

грн

Проект ціни на нову машину:

, (1.13)

де П - прибуток від реалізації машини (прибуток виробника), грн.

грн

Його можливо визначити у відсотках від повної собівартості виготовлення машини:

, (1.14)

де НР - норматив рентабельності виробу у відсотках (можна прийняти 20 - 30%).

грн

За даними розрахунків складається таблиця 1.4.

Таблиця 1.4 - Планова повна собівартість та ціна нової машини

Види витрат

Сума витрат, грн

Виробнича собівартість вузла (таблиця 1.1) Зварні конструкції Деталі, які підлягають механічній обробці Вузли електропривода та автоматизації Вузли гідропривода Інші елементи Витрати на покупні напівфабрикати Витрати на складання конструкції

3106,8 8627,5 6800,3 6695,5 7866,1 4830,2 370 5744,5

8 Разом виробнича собівартість машини

44040,9

9 Позавиробничі витрати

28626,6

10 Разом повна собівартість машини

72667,5

11 Прибуток

18166,9

12 Ціна (без ПДВ)

90834,4

Проект ціни машини визначається без податку на добавлену вартість (який складає 20% від ціни товару і накладається на кожну операцію купівлі-продажу) та інших податків поза ціною для того, щоб уникнути необхідності вирахування цих податків у подальших розрахунках.

Капітальні вкладення на придбання нової машини дорівнюють її балансовій вартості:

, (1.15)

де Цбал - балансова вартість основних фондів (в даному випадку - нової машини);

Т - витрати на транспортування нової машини від місця покупки до місця використання (приймаються у розмірі 5…10% від її балансової вартості).

грн

Подібні статті по економіці

Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі
Темою, обраною для розгляду в даній роботі є антимонопольне регулювання в корпоративному секторі. На сьогодні для економіки України висвітлення даного аспекту являється надзвичайно ак ...

Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів
Економічна криза в Україні призвела до того, що вітчизняна наука переживає надзвичайно складні часи (бюджет Академії наук скоротився на 85% минулого рівня). Проте навіть в такий скла ...

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
Функціонування будь-якої системи управління пов’язано з циркуля-цією в ній інформації. Будь-який процес управління - перш за все, інфор-маційний процес, який передбачає виконання ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.