Меню сайту

Поняття та функції економічної безпеки підприємства

У ринкових умовах господарювання важливе значення набуває економічна безпека всіх суб'єктів підприємницької діяльності.

Економічна безпека підприємства - це такий стан ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації та технології, техніки та обладнання, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та динамічного науково- технічного та соціального розвитку, запобігання внутрішнім та зовнішнім негативним впливам.

Фактори негативного впливу на економічну безпеку можуть бути об'єктивними та суб'єктивними. Об'єктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають без участі та мимоволі конкретного підприємства чи його окремих робітників, а суб'єктивні є наслідком неефективної роботи підприємства в цілому чи його робітників (перш за все керівників та функціональних менеджерів).[6]

Основна ціль економічної безпеки підприємства (ЕБП) - забезпечення стійкого функціонування підприємства в теперішньому часі та в майбутньому.

Для цілісної оцінки поняття економічної безпеки, потрібно виділити її функції:

❖ фінансова функція - досягнення найбільш ефективного використання ресурсів (капіталу, персоналу, прав, інформації, технології та устаткування);

❖ інтелектуальна та кадрова - збереження та розвиток інтелектуального потенціалу підприємства, ефективне управління персоналом;

❖ техніко-технологічна - ступінь відповідності технологій, ЯКІ використовуються на підприємстві, сучасним світовим аналогам відносно оптимізації витрат ресурсів;

❖ правова складова - всебічне правове забезпечення діяльності підприємства, дотримання діючого законодавства;

❖ інформаційна - ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства;

❖ екологічна - дотримання екологічних норм технології та випуску продукції, мінімізація втрат підприємства від забруднення довкілля;

❖ силова - забезпечення фізичної безпеки робітників підприємства та збереження його майна.

Серед функціональних складових економічної безпеки фінансова складова вважається провідною та вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є «двигуном» будь-якої економічної системи[9]

Загальна схема процесу охорони фінансової складової ЕБП полягає в:

· Аналізі загроз негативних дій щодо політико-правової складової економічної безпеки.

· Оцінці поточного рівня забезпечення фінансової складової ЕБ.

· Оцінці ефективності запобігання можливій шкоді від негативних дій щодо фінансової складової ЕБ.

· Плануванні комплексу заходів із забезпечення фінансової складової ЕБ та розробці рекомендацій щодо його реалізації.

· Бюджетному плануванні практичної реалізації пропонованого комплексу заходів

· Плануванні корпоративних ресурсів.

· Оперативній реалізації запланованих дій у процесі здійснення суб'єктом господарювання фінансово-господарської діяльності.

Але процесу охорони фінансової складової передує оцінка загрози економічній безпеці, що мають політико-правовий характер і включають:

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Види економічного ефекту від впровадження науково-дослідних робіт
В економічній науці першорядне значення мають питання, пов’язані з оцінкою ефективності ресурсів, які використовуються, витрат, які здійснюються та рішень, що приймаються. Всі проблеми ...

АПК в сучасних умовах господарювання
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.