Меню сайту

Аналіз використання трудових ресурсів

Основними показниками, які характеризують ефективність використання трудових ресурсів є дані про чисельність персоналу різних категорій і професій, його кваліфікацію й освітній рівень, про витрати робочого часу, кількість виробленої продукції чи виконаних робіт, а також дані про рух особового складу підприємства.

Аналіз використання трудових ресурсів ВАТ «Агропром» наведений у табл. 1.3.

Таблиця 1.3. Аналіз використання трудових ресурсів ВАТ «Агропром»

№ п/п

Назва показника

На початок 2012 року

На кінець 2012 року

Відхи-лення, +/-

Відносне відхи-лення, %

1.

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

50

46

-4

-8,0

2.

Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості, чол.

50

46

-4

-8,0

3.

Прийнято робітників, чол.

2

2

4.

Вибуло робітників. чол.

6

2

-4

-66,7

5.

Втрати робочого часу, люд.-дн.

12500,0

11592,0

-908

-7,3

Фонд оплати праці, тис. грн.

778

895

117

15,0

Середньом. заробітна платня, грн.

1296,7

1621,4

324,7

25,0

За даними аналізу використання трудових ресурсів ВАТ «Агропром», середньооблікова чисельність працівників ВАТ «Агропром» зменшилась на кінець року на -4 особи, або на -8,0 %. Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості також зменшилась на кінець року на -4 особи, або на -8,0 %. Відповідно середньооблікова чисельність працівників На початок 2012 року склала 50 осіб, а на кінець 2012 року 46 осіб.

На початок 2012 року прийнято 2 робітників, а на кінець року прийнято на 2 особи. На початок 2012 року вибуло 6 робітників та кінець року 2 особи. Втрати робочого часу персоналу підприємства знизились у кінці 2012 року на 908 люд.-дн. або на -7,3 %. Отже, середньооблікова чисельність працівників зменшилась на -8,0 %, а втрати робочого часу на -7,3 %, що свідчить про підвищення ефективності використання персоналу у кінці 2012 року. Фонд оплати праці збільшився на 15,0 % або на 117 тис. грн. що у порівнянні зі зменшенням чисельності персоналу на 8 %, є негативною зміною, кількість персоналу підприємства знизилась, а витрати на оплату праці зросли, що свідчить про перевитрати фонду оплати праці.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Еволюція золота та його роль в сучасних умовах
Якщо на перших етапах розвитку товарного виробництва гроші існували як товар - загальний еквівалент, то гроші і зараз продовжують виконувати функцію загального еквівалента, хоч зі зміною ...

Формування та використання виробничої потужності підприємства
В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи - підприємства. Підприємство є головним структуроутвор ...

Формування стратегії розвитку та її реалізація на підприємстві харчової промисловості
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування організації, що обумовлюється підвищенням рівня мобільності зовнішніх чинників та посилен ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.