Меню сайту

Аналіз стану та використання основних фондів

Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки України і перехід до ринкових відносин потребують принципово нових підходів до управління основними фондами. Якісний стан останніх, ступінь їх розвитку, відповідність новим умовам господарювання і досягнення науково-технічного прогресу визначають рівень продуктивних сил суспільства, здатність його виробничого апарату вирішувати намічені завдання управління. Ефективність використання основних фондів можна виявити за допомогою показників фондовіддачі.

Аналіз виробничого потенціалу ВАТ «Агропром» за 2012 рік наведений у табл. 1.2.

Таблиця 1.2 Аналіз виробничого потенціалу ВАТ «Агропром» за 2012 рік

№ п/п

Назва показника

Ф1 ряд

На початок 2012 року

На кінець 2012 року

Відхи-лення, +/-

1.

Балансова вартість основних фондів, тис. грн.

012

3501

3941

440

2.

Знос основних фондів, тис. грн.

011

3054

4114

1060

3.

Балансова вартість нематеріальних активів, тис. грн.

020

2

2

4.

Знос немат. активів, тис. грн.

021

2

2

5.

Фондовіддача вироб. фондів, Фв

1,446

2,311

0,865

За даними розрахунків видно, що балансова вартість основних фондів збільшилась на кінець року на 440 тис. грн., а знос основних фондів збільшився на 1060 тис. грн., що свідчить про погіршення технічного стану основних фондів підприємства та зниження якості виробничого потенціалу ВАТ «Агропром» за 2012 рік. Нематеріальні активи на кінець 2012 року складають 2 тис. грн. Балансова вартість основних фондів на кінець 2012 року дорівнює 3941 тис. грн. Знос основних фондів складає 3941 тис. грн.

Фондовіддача виробничих фондів на початок 2012 року складає 1,446 грн., а на кінець 2012 року дорівнює 2,311 грн., збільшення склало 0,865 грн., що свідчить про підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства, та зростання ефективності використання виробничого потенціалу підприємства.

Подібні статті по економіці

Американський неолібералізм. Монетаризм
Монополізація економіки, виникнення державно-монополістичної форми власності, усесвітня економічна криза 20 - 30-х рр. Поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокласицизму. ...

Інноваційні напрями регіонального розвитку
У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність служить могутнім каталізатором розвитку економіки, тому що вона являє собою інструмент конкуренції. Сьогодні Україна пережива ...

Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності
Договір є одним з основних видів зобов’язань по передачі товару, продукції чи наданні послуг в власність та розпорядження. Історія правового регулювання договору нараховує майже 4 тисяч ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.