Меню сайту

Аналіз стану та використання основних фондів

Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки України і перехід до ринкових відносин потребують принципово нових підходів до управління основними фондами. Якісний стан останніх, ступінь їх розвитку, відповідність новим умовам господарювання і досягнення науково-технічного прогресу визначають рівень продуктивних сил суспільства, здатність його виробничого апарату вирішувати намічені завдання управління. Ефективність використання основних фондів можна виявити за допомогою показників фондовіддачі.

Аналіз виробничого потенціалу ВАТ «Агропром» за 2012 рік наведений у табл. 1.2.

Таблиця 1.2 Аналіз виробничого потенціалу ВАТ «Агропром» за 2012 рік

№ п/п

Назва показника

Ф1 ряд

На початок 2012 року

На кінець 2012 року

Відхи-лення, +/-

1.

Балансова вартість основних фондів, тис. грн.

012

3501

3941

440

2.

Знос основних фондів, тис. грн.

011

3054

4114

1060

3.

Балансова вартість нематеріальних активів, тис. грн.

020

2

2

4.

Знос немат. активів, тис. грн.

021

2

2

5.

Фондовіддача вироб. фондів, Фв

1,446

2,311

0,865

За даними розрахунків видно, що балансова вартість основних фондів збільшилась на кінець року на 440 тис. грн., а знос основних фондів збільшився на 1060 тис. грн., що свідчить про погіршення технічного стану основних фондів підприємства та зниження якості виробничого потенціалу ВАТ «Агропром» за 2012 рік. Нематеріальні активи на кінець 2012 року складають 2 тис. грн. Балансова вартість основних фондів на кінець 2012 року дорівнює 3941 тис. грн. Знос основних фондів складає 3941 тис. грн.

Фондовіддача виробничих фондів на початок 2012 року складає 1,446 грн., а на кінець 2012 року дорівнює 2,311 грн., збільшення склало 0,865 грн., що свідчить про підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства, та зростання ефективності використання виробничого потенціалу підприємства.

Подібні статті по економіці

Форми організації суспільного виробництва
Природа не дає в готовому вигляді всього того, що необхідно для задоволення людських потреб. Все це люди видобувають в процесі виробництва. Таким чином, виробництво є основою життя людс ...

Управління інноваційним проектом
інноваційний проект управління Актуальність теми роботи «Управління інноваційним проектом» виявляємо в тому, що переважна більшість інноваційних промислових проектів передбачає випуск нов ...

Інноваційна діяльність підприємства
У цей складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є збереження промислового комплексу, його структурна перебудова і забезпечення подальшог ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.