Меню сайту

Визначення площі, яку займають верстати

Площу знайдемо, використовуючи таблицю 2, так як вага виробу не перевищує 3,5 т. Отже використовують малі та середні верстати в такому співвідношенні:

малі-60%

середні-40%

Розрахунки у таблиці 17.

Таблиця 17

Визначення площі верстатного приміщення механічного відділення механоскладального цеху.

Верстати

Склад, %

Кількість,шт

Питома площа, м2/шт

Площа на всі верстати, м2

Малі

60

62

8

494,4

Середні

40

42

15

618

Площа верстатного відділення ,Sосн

1112,4

Подібні статті по економіці

Аналіз виробництва та реалізації продукції
В сучасних умовах ринку і конкуренції значно зростає актуальність та необхідність проведення аналізу виробництва та реалізації продукції. Це пояснюється тим, що зі зміною кон'юктури рин ...

Економiчне обґрунтування напрямiв пiдвищення ефективностi використання основних фондiв підприємства
Актуальність теми: ринкові методи господарювання вимагають того, що будь-який ресурс який є у наявності субьктів господарювання повинен використовуватись із відповідною віддачею. Проблем ...

Управління товарними запасами
Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відно ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.