Меню сайту

Місце соняшнику у економіці господарства, динаміка виробництва і продажу, показники врожайності і якості продукції, продуктивність праці

Однією із важливих задач при аналізу стану виробництва ТОВ «Дружба» Вознесенського району є визнання місця соняшника в економіці господарства. Щоб визначити місце соняшнику в економіці господарства розглянемо таблицю 2.5. Але при її вивчені слід врахувати деякі особливості при виробництві даної продукції. По-перше, планування посівів соняшника слід виконувати з таким розрахунком, щоб вони розміщувались на даному полі сівозміни не частіше, ніж один раз за ротацію (7-10 років), при частих повторах посіву на одному і тому ж полі різко знижується урожайність внаслідок масового зараження заказниками. Миколаївська дослідна станція встановила, що при повторному посіві соняшнику через 4 роки нараховували до 70-80, а через 6 років до 55-60 штук рослин паразитів на кожному квадратному метрі. По-друге у скрутні посівних площ питома вага посівів соняшника не повинна перевищувати 12%. Цією ж дослідною станцією встановлено, що при сівозміні до 20% соняшнику кількість бур'янів становить 149 шт./м2. Тобто, при визначенні місця продукції у економіці господарства необхідно врахувати всі фактори, в тому числі і особисті темпи вирощування.

Для визначення впливу виробництва соняшнику на економіку ТОВ «Дружба» Вознесенського району розрахуємо таблицю 2.5.

Аналізуючи показники таблиці 2.5 бачимо, що соняшник займає значне місце в загальному обсязі виробництва в ТОВ «Дружба» Вознесенського району про що свідчить площа посіву соняшнику, яка в 2009 році становила 24,6% від загальної посівної площі по підприємству. Валова продукція у порівняних цінах 2005 р. свідчить про значну питому вагу соняшнику як для однієї культури в загальному обсязі валової продукції у порівняних цінах 2005 р., найменшим цей показник був в 2010 році і становив 23,1%, а найбільшим в 2009 році і становив 36,1%. В структурі грошової виручки соняшник займає значне місце, проте відсутня чітка тенденція, якщо в 2009 році від реалізації соняшнику було отримано 37,3% загальної грошової виручки, то в 2008 році цей показник становив 21,9%, а в 2009 році 35,0%, така ситуація спричинена тим, що в 2008 році підприємство зазнало збитку, за рахунок низької ціни на зерно соняшнику, у 2009 році ціна зазнала незначного зростання, а у 2010 році за рахунок значного підвищення ціни підприємство отримало серйозний прибуток у сумі більш як 7 млн. грн. Щодо витрат, то тут питома вага соняшнику, як для однієї культури не значна, найбільшим цей показник був в 2009 році і становив 3588,5 тис.грн., що у відсотковому відношенні становить 35,6% від загального обсягу витрат. Відповідна тенденція спостерігається й з матеріальними витратами та витратами праці. Протягом досліджуваного періоду виробництво соняшнику для ТОВ «Дружба» Вознесенського району було прибуткове, найбільший 4455,5 тис. грн., в цьому ж році виробництво цієї культури було прибутковим, прибуток від реалізації соняшнику перевищив прибуток в цілому по підприємству.

Таблиця 2.5. Питома вага соняшнику у сільськогосподарському виробництві в ТОВ «Дружба» Вознесенського району

Показники

Разом у досліджуваному господарстві

У тому числі соняшнику

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

факт. дані

питом. вага%

факт. дані

питом. вага%

факт. дані

питом. вага%

Площа посіву, га

6752

5403

5403

1624

24,1

1330

24,6

975

18,0

Вал. прод у порівняних цінах 2005 р, тис. грн

7689,02

6855,18

8483,49

2169,96

28,2

2474,1

36,1

1959,77

23,1

Грошова виручка від реаліз.тов. прод, тис. грн

9692,3

11743,2

17819,9

2122,4

21,9

4374,8

37,3

6229,4

35,0

Виробничі витрати, тис. грн

11351,9

10077,7

8573,4

2153,2

19,0

3588,5

35,6

2196,1

25,6

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Американський неолібералізм. Монетаризм
Монополізація економіки, виникнення державно-монополістичної форми власності, усесвітня економічна криза 20 - 30-х рр. Поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокласицизму. ...

Інфляція в Україні
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.