Меню сайту

Аналіз рівня, динаміки, структури та якості фінансових результатів

На основі даних наведених у Додатку 2 проведено аналіз динаміки і структури фінансових результатів.

Таблиця 2.2 Аналіз рівня показників фінансових результатів діяльності на ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод", тис. грн.

Показник

Сума за 2009 рік

Сума за 2010 рік

Відхилення

абсолютне

відносне

Дохід від реалізації продукції

290282

202266

-88016

-30,32

Податок на додану вартість

38854

19601

-19253

-49,55

Чистий дохід від реалізації продукції

251428

182665

-68763

-27,35

Собівартість реалізованої продукції

224009

143567

-80442

-35,91

Валовий прибуток

27419

39098

11679

42,59

Інші операційні доходи

58276

83289

25013

42,92

Адміністративні витрати

21599

26652

5053

23,39

Витрати на збут

1640

2148

508

30,98

Інші операційні витрати

54831

84203

29372

53,57

Прибуток від операційної діяльності

7625

9384

1759

23,07

Дохід від участі в капіталі

-

-

-

-

Інші фінансові доходи

48

35

-13

-27,08

Інші доходи

556

872

316

56,83

Фінансові витрати

6883

7299

416

6,04

Витрати від участі в капіталі

-

-

-

-

Інші витрати

512

425

-87

-16,99

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

834

2567

1733

207,79

Чистий прибуток

625

1925

1300

208

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Безробіття
Праця і земля - два основні джерела багатства, два основні фактори зростання виробництва, бо всі інші фактори - капітал, організація, інформація - це справа рук і розуму людини. Тому су ...

Дослідження функціональних стратегій сучасного підприємства
В умовах ринкової економіки сталися кардинальні зміни в системі управління об'єктів господарювання. У централізованій економіці свобода вибору постачальників ресурсів і маніпулювання рес ...

Трансформація економічних систем постсоціалістичних країн
Капіталістичний спосіб виробництва розвивається вже п'ять століть. За цей час у його межах відбулися три революційні зрушення в технологічному способі виробництва, якісних змін зазнали в ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.