Меню сайту

Нормативне забезпечення організації та методики економічного аналізу

За даними таблиці можна зробити висновок, що методика проведення економічного аналізу регулюється в основному методичними рекомендаціями. За допомогою цих методик аналітик може розрахувати основні показники та надати певні рекомендації щодо фінансового стану підприємства. Методичні рекомендації, що розглянуті в даній таблиці розкривають суть, основні показники та їх розрахунки щодо фінансового аналізу фінансових результатів.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Шляхи зниження собівартості виробництва молока (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Зоря Оржицького району Полтавської області)
Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незмінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості. У результаті го ...

АПК в сучасних умовах господарювання
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
На сучасному етапі стан економіки України характеризується спадом виробництва, збільшенням бюджетного дефіциту, поглибленням кризи неплатежів та соціального розшарування населення. Еконо ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.