Меню сайту

Розрахунок планової чисельності та основної зарплати допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування

1.

Коефіцієнт приведення часу роботи устаткування до ефективного часу роботи робітника визначається як відношення дійсного фонду роботи устаткування до ефективного фонду часу роботи робітника.

Кприв. = 2000 / 1779,4 = 1,12

2.

Планова розрахункова чисельність допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування, визначається за наступною формулою:

Чдоп і (№1) = 54 × 1 × 1,12 / 6 = 10,08

Чдоп і (№2) = 56 × 1 × 1,12 / 6 = 10,45

Чдоп і (№3) = 39 × 1 × 1,12 / 6 = 7,28

3.

Плановий середній тарифний коефіцієнт визначається за формулою:

KTAPLM (№1) = 3,41 + (5,3 - 5) × (3,96 - 3,41) = 3,58

KTAPLM (№2) = 3,41 + (5,5- 5) × (3,96 - 3,41) = 3,69

KTAPLM (№3) = 3,41 + (5,3 - 5) × (3,96 - 3,41) = 3,58

4.

Планова річна тарифна зарплата допоміжних робітників визначається як добуток тарифної ставки першого тарифного розряду, планового середнього тарифного коефіцієнту, ефективного фонду часу робітника та чисельності допоміжних робітників для і-го виробу.

План. тар. ЗП допом. роб.(№1) = 10 × 3,58 × 1779,4 × 11 = 700,73

План. тар. ЗП допом. роб.(№2) = 10 × 3,69 × 1779,4 × 11 = 722,26

План. тар. ЗП допом. роб.(№3) = 10 × 3,58 × 1779,4 × 8 = 509,62.

Таблиця 7. Розрахунок планової чисельності персоналу за категоріями та ФОП

Показники

Відсоток до чисельності основних робітників

Чисельність, осіб

Середній оклад,тис. грн./ міс. /особу

Тарифна (основна) зарплата, тис. грн.

Доплати і надбавки (20% до основної зарплати), тис. грн.

Річний фонд оплати праці, тис. грн.

Обов'язкові відрахування на соціальні заходи, тис. грн.:

Пенсійний фонд (32,3%)

Соцстрах. (1,4%)

Фонд сприяння зайнятості (1,6%)

Запобігання нещасних випадків (0,6%)

Разом відрахувань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Основні робітники

100%

328

16862,44

3372,49

20234,93

6535,88

283,29

323,76

121,41

7548,23

Допоміжні робітники по обслуговуванню устаткування

30

1932,61

386,52

2319,13

749,08

32,47

37,10

13,92

832,57

Інші допоміжні робітники

13

608,77

121,75

730,52

235,96

10,23

11,69

4,38

262,26

Разом допоміжні робітники

43

2541,38

508,27

3049,65

985,04

42,7

48,79

18,3

1094,83

Керівники

4%

13

7

1092

218,4

1310,4

423,26

18,35

20,97

7,86

470,44

Спеціалісти

6%

19

5

1140

228

1368

441,86

19,15

21,89

8,21

491,11

Службовці

8%

26

3

936

187,2

1123,2

362,79

15,72

17,97

6,74

403,22

Разом ПВП

429

27086,18

8748,83

379,21

433,38

162,52

9723,94

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Діагностика відновлення основних фондів підприємства
Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та вдосконалення осно ...

Інноваційна діяльність підприємства
У цей складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є збереження промислового комплексу, його структурна перебудова і забезпечення подальшог ...

Визначення чисельності працюючих на підприємстві
Персонал підприємства - це сукупність фізичних осіб, що перебувають з фірмою як юридичною особою у відносинах, регульованих договором найму. Він являє собою колектив працівників з певно ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.