Меню сайту

SWOT- аналіз КП «Фармація»

Досліджуване комунальне підприємство «Фармація» має ряд сильних сторін і можливостей на фармацевтичному ринку. Їй можна запропонувати конкретні стратегії з потенціювання цих сторін і можливостей за умови врахування й обмеження впливу слабких сторін і загроз, що забезпечить фірмі конкурентні переваги.

До сильних сторін підприємства можна віднести наступні переваги:

- багаторічний досвід роботи на фармацевтичному ринку;

- широкий,глибокий та диверсифікований товарний асортимент, зокрема наявність ексклюзивних оригінальних препаратів;

значна кількість постійних клієнтів;

широкий радіус обслуговування.

Дані переваги є сильними сторонами підприємства і сприяють позитивному іміджу, доброзичливому і партнерському ставленню до КП «Фармація», формуванню оптимального асортименту доступних за ціною для різних категорій споживачів лікарських засобів, привернення уваги нових клієнтів. А також сприяють збільшенню ринкової частки та підвищенню регіональної активності.

Можливості підприємства являють собою позитивні фактори (тенденції та явища) зовнішнього середовища, що можуть сприяти збільшенню обсягу продажу і прибутку.

Можливості КП «Фармація» полягають у наступному:

- розвиток інформаційних технологій, зокрема систем автоматизованого обліку товару;

- організація конкурсів (тендерів) на закупівлю ліків за рахунок бюджетних коштів;

збільшення кількості аптек, аптечних пунктів та аптечних кіосків;

зростання ролі людського фактора.

Дані можливості сприяють автоматизації складських операцій, участі у соціально значущих проектах, співпраці з платоспроможними клієнтами, а також якісному та ефективному обслуговуванню клієнтів.

До слабких сторін підприємства можна віднести наступні недоліки:

- низький рівень розвитку механізації, автоматизації та техніко-технологічної бази складського господарства;

- високі витрати на транспортування;

недостатньо ефективна робота з клієнтами.

Такі недоліки підприємства впливають на вартісно-часові витрати стосовно перетворення складського асортименту в споживчий, знижують показники рентабельності підприємства, а також впливають на своєчасне погашення дебіторської заборгованості.

До загроз підприємства можна включити наступні приклади:

- нестача обігових коштів у лікувально-профілактичних закладах;

- недобросовісність частини аптек стосовно оплати;

збільшення кількості суб’єктів оптового ринку;

жорстке державне регулювання цін стосовно великого переліку препаратів;

недосконалість податкового законодавства

Перелічені загрози впливають на зростання дебіторської заборгованості, несвоєчасне погашення кредиторської заборгованості, загострюють конкуренцію, знижують рентабельність.

Аналізуючи діяльність КП «Фармація» в сучасних умовах ринку та конкурентної боротьби, можна виділити наступні проблеми, або причини збитковості підприємства:

незначна торгівельна націнка на лікарські засоби та медичні препарати. Граничні торгівельні надбавки (націнки) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, зазначені у Переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення , ціни на які підлягають державному регулюванню,що реалізується населенню через аптечну мережу встановлюються на рівні не вище 25% від оптової ціни виробника з урахуванням знижок, а на ті, що придбаваються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти, на рівні не вище ніж 10% оптової ціни виробника (постанова Кабінету міністрів України від 17.10.2008р №955 « Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»).

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Газова промисловість Росії
У період ринкових реформ галузі паливно-енергетичного комплексу Росії удосконалювалися структурні та управлінські. На відміну від нафтової промисловості, де за період соціально-економіч ...

Деpжавне pегулювання мігpаційних пpоцесів
Мігpаційні пpоцеси, які відбуваються в світі значно впливають на життя громадян країн, а також на pозміщення, чисельність і стан населення pізних кpаїн. Саме мігpація багато в чом ...

Аналіз рівня собівартості і його вплив на обсяги виробництва
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння к ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.